Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten – BEËINDIGD

Caritas International België Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten – BEËINDIGD
29/08/2016

Titel:

Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten.

Plaats:

Heiststraat 77, Zeebrugge

Duur:

Project opgestart in maart 2016

Voor wie?:

Een 10 à 20-tal personen worden per permanentie aangesproken.

Doel:

Wij informeren de vluchtelingen en migranten onder andere over de asielmogelijkheden in België, de vrijwillige terugkeer, de risico’s verbonden aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk en proberen een realistisch beeld te schetsen van de asielmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk. Een medisch team van Dokters van de Wereld geeft medische zorgen aan de vluchtelingen in Zeebrugge.

Infopunt

Verschillende groepen vluchtelingen en migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken, proberen dit vanuit Zeebrugge te doen. Doordat zij doorgaans geen eigen middelen hebben en voor langere tijd op straat slapen, hebben zij dikwijls medische problemen. Bovendien stelden we vast dat zij vaak slecht geïnformeerd zijn over de asielprocedures en -mogelijkheden in België en in het Verenigd Koninkrijk.

Met het opstarten van een zorg- en infopunt willen we, in samenwerking met Dokters van de Wereld en het Bisdom Brugge, een duidelijk antwoord geven op de juridische, medische en humanitaire vragen in Zeebrugge. Wij informeren de vluchtelingen en migranten onder andere over de asielmogelijkheden in België, de vrijwillige terugkeer, de risico’s verbonden aan de oversteek en proberen een realistisch beeld te schetsen van de asielmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk.

Kwetsbare mensen

Caritas International hecht extra belang aan de opvolging van kwetsbare profielen zoals alleenstaande vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Voor meer complexe vragen kan Caritas International een beroep doen op een aantal partnerorganisaties in het Verenigd Koninkrijk, maar ook op een team van professionele voogden.

Iedere vrijdag is een team van 2 collega’s aanwezig in Zeebrugge en dit tussen 10u en 13u.

 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op