Integrale begeleiding voor de meest kwetsbare vluchtelingen in Leuven

Caritas International België Integrale begeleiding voor de meest kwetsbare vluchtelingen in Leuven

Isabel Corthier

Isabel Corthier

13/02/2020

Doelpubliek:

Kwetsbare vluchtelingen die begeleid worden door het OCMW van Leuven

Plaats:

Leuven

Partner:

OCMW Leuven

Context: specifieke partners

Het OCMW van Leuven werkt samen met verschillende partners om de integratie van kwetsbare vluchtelingen te faciliteren. Zo is er het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) dat getraumatiseerde vluchtelingen psychologische steun biedt, zijn er buddyprojecten en partnerschappen voor het zoeken naar een woning of voor de begeleiding van jonge ouders. Maar voor wie heel kwetsbaar is, is dit alles niet voldoende. Zij hebben nood aan een integrale en persoonlijke begeleiding. Daarvoor kunnen ze terecht bij Caritas.

Doelstelling: een autonoom leven

Het doel is om op het einde van het traject terug autonoom te kunnen leven zoals in het land van herkomst: er zijn verschillende stappen naar integratie gezet en de vluchtelingen weten waar ze naartoe kunnen gaan voor specifieke vragen.

Activiteiten: terug op eigen benen leren staan

Om deze kwetsbare groep kwalitatief en op maat te kunnen ondersteunen, is een intensieve begeleiding in de eerste zes maanden na erkenning noodzakelijk. Caritas biedt diepgaande psychosociale begeleiding en helpt de meest kwetsbare vluchtelingen op weg naar autonomie. Alle vragen, problemen en onzekerheden die tijdens de begeleiding naar boven komen, worden aangepakt. Concreet betekent dit:

  • Huisbezoeken
  • Informeren
  • Toeleiden naar bepaalde instanties
  • Mediëren
  • Verschillende organisaties samenbrengen voor specifieke problematieken
  • Aanleren van administratie
  • Psychosociale gesprekken voeren
  • Empoweren

De begeleiding gebeurt steeds door een coach en een interculturele medewerker van Caritas. De interculturele medewerker spreekt dezelfde taal, heeft dezelfde culturele achtergrond, een vergelijkbare migratieachtergrond –en ervaringen. Met deze kennis, vaardigheden en ervaringen ondersteunt de interculturele medewerker de coach en de lokale diensten in de begeleiding van de vluchteling. Ze hebben zowel een voorbeeld- als brugfunctie die essentieel zijn voor een kwaliteitsvolle en laagdrempelige begeleiding.

Ook na de eerste zes maanden blijft de coach van Caritas contact- en vertrouwenspersoon. Op die manier verwerven de begeleide personen geleidelijk aan een grotere zelfredzaamheid en kan de coach hen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling (op professioneel, psychosociaal, familiaal, cultureel en sportief vlak) en integratie in onze maatschappij.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op