Begeleiding in de procedure van gezinshereniging

Caritas International België Begeleiding in de procedure van gezinshereniging

Isabel Corthier

Isabel Corthier

28/03/2018

Titel:

Begeleiding in de procedure van gezinshereniging

Plaats:

Brussel

Doelpubliek:

Personen die wettig in België verblijven : zowel burgers van buiten de EU als Belgen en EU-burgers. Voor personen die erkend werden als vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming hebben in België gelden specifieke voorwaarden.

Partner:

CAW Brabantia, de sociale dienst van Caritas International

Doelstelling: gezinnen samenbrengen

Gezinnen de kans geven om terug samen te zijn door de nodige steun en begeleiding te bieden bij de ingewikkelde procedure van gezinshereniging.

Context: een complexe procedure

Gezinshereniging is een recht dat verankerd is in de verblijfswet van 15 december 1980[1], het verblijfsbesluit van 8 oktober 1981[2] en de gezinsherenigingsrichtlijn nr 2003/86/EG van 22 september 2003[3].

Wie in België in aanmerking komt voor gezinshereniging, kan via deze procedure de volgende personen laten overkomen:

  • Minderjarige kinderen
  • Echtgenoot of geregistreerde partner
  • Meerderjarig kind met handicap
  • Ouders (voor niet-begeleide minderjarigen)

De voorwaarden voor gezinshereniging zijn complex en verschillen per dossier. Daarom voorziet Caritas collectieve infosessies en individuele begeleiding voor mensen die gezinshereniging willen aanvragen.

Activiteiten: informatiesessies en individuele begeleiding

Gezien de toenemende vraag naar informatie van een divers publiek, geeft Caritas collectieve infosessies aan mensen die gezinshereniging willen aanvragen. De infosessies worden opgesplitst volgens het statuut van de aanvrager.

Wie na de infosessie nog verdere opvolging nodig heeft, kan bij Caritas terecht voor een individuele begeleiding. We bieden administratieve hulp, in het bijzonder voor het invullen van de online visumaanvraag (vooral voor mensen met een beperkte kennis van computers en internet, analfabeten, mensen die de taal niet kennen of al wat ouder zijn). We nemen ook contact op met de verschillende bevoegde instanties (ambassades, Vreemdelingenzaken…) wanneer dit nodig is.

Ook na aankomst van de familieleden, kunnen de betrokken gezinnen nog steeds bij Caritas terecht. Een veel voorkomend probleem is immers de inschrijving bij de gemeente. De documenten van burgerlijke stand die door Vreemdelingenzaken worden erkend, worden immers niet altijd erkend door de gemeenten[4]. Caritas gaat steeds mee op zoek naar een oplossing.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op