Caritas International België ‘Community Sponsorship’, een vernieuwende manier om vluchtelingen te helpen integreren

Bij Community Sponsorship geeft een groep geëngageerde burgers een warm welkom aan een vluchtelingenfamilie die door de UNHCR is uitgekozen. - © Caritas International

27/04/2023

Meer dan 100 deelnemers uit Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België nemen op woensdag 26 april 2023 deel aan een conferentie over ‘Community Sponsorship’ in Brussel. Community Sponsorship is een originele manier om hervestigde vluchtelingen op te vangen in een land. Deze vluchtelingen komen niet terecht in een collectief opvangcentrum of lokaal opvanginitiatief (LOI) maar worden opgevangen door gewone mensen.

“Bij Community Sponsorship geeft een groep geëngageerde burgers een warm welkom aan een vluchtelingenfamilie die door de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, is uitgekozen om zich te hervestigen in een land”, legt Anne Dussart uit. Zij leidt bij Caritas International het departement Sociale programma’s.

De conferentie in Brussel is een initiatief van het Share Network (*) en wordt ondersteund door Caritas International. Bedoeling is om de al geboekte resultaten in de verf te zetten, ervaringen uit te wisselen, ‘goede praktijken’ toe te lichten en nieuwe spelers te inspireren. Er zullen ook panelgesprekken en debatten plaatsvinden. De deelnemers krijgen de kans om onderling te netwerken. In ons land is Caritas International sinds 2020 actief op het vlak van Community Sponsorship, met ondersteuning van Fedasil en het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Hoe werkt het nu precies?

De formule komt erop neer dat lokale vrijwillig(st)ers in een stad of gemeente een onthaalgroep vormen. Die zorgt minstens een jaar lang ervoor dat een hervestigde vluchtelingenfamilie haar weg vindt en zich thuis voelt, zodat ze een nieuw bestaan kan uitbouwen.

Concreet gaat de onthaalgroep op zoek naar een woning waar de familie minstens een jaar lang zelfstandig zal wonen. Die woning wordt kant-en-klaar ingericht. De vrijwilligers helpen de familie met álle aspecten die bij het leven in België komen kijken: de buurt leren kennen, kinderen inschrijven bij een school, een afspraak maken bij de tandarts, zoeken naar een baan enzovoort.

“De leden van de onthaalgroep staan er niet alleen voor”, onderstreept Anne Dussart. “Ze worden bijgestaan door ervaren interculturele medewerkers van Caritas International, maar ook door medewerkers van het plaatselijke OCMW, sociale assistenten en lokale verenigingen. Bij Caritas International is er een Community Sponsorship-team dat voor een deel bestaat uit mensen die zelf een migratieachtergrond hebben of ooit vluchteling waren. Zij spreken de taal, kennen de cultuur, de obstakels en de gevoeligheden van de hervestigde vluchtelingen.”

Het team van Caritas International organiseert minstens drie uitwisselingsmomenten met de onthaalgroep en de vluchtelingenfamilie en helpt de vrijwilligers bij de contacten met de overheid (Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil) en het in orde maken van paperassen bij allerlei diensten. Leden van een onthaalgroep kunnen met vragen terecht bij een telefonische helpdesk en kunnen deelnemen aan vormingen en conferenties en uitwisselen met vrijwilligers uit een andere gemeente.

Omdat de onthaalgroep hen elke dag en heel persoonlijk begeleidt, verloopt de integratie van de nieuwkomers veel sneller en beter. En omdat de inwoners betrokken zijn bij de komst van vluchtelingen, versterkt Community Sponsorship tegelijkertijd ook de sociale cohesie in een wijk of gemeente.

Community Sponsorship bestaat in een aantal landen. De formule werd bedacht in Canada (jaren 1970) en waaide nadien over naar andere landen, waaronder België.

Waar is de conferentie?

La Tricoterie, Fabrique des liens, Théodore Verhaegenstraat 158, 1060 Brussel

Wanneer?

Woensdag 26 april 2023, aanvang om 14.00u

Caritas International België ‘Community Sponsorship’, een vernieuwende manier om vluchtelingen te helpen integreren

 

Caritas International België ‘Community Sponsorship’, een vernieuwende manier om vluchtelingen te helpen integreren

 

Caritas International België ‘Community Sponsorship’, een vernieuwende manier om vluchtelingen te helpen integreren

 

 

(*) Het Share Network verenigt in de Europese Unie gemeenschappen en organisaties die zich inzetten om nieuwkomers gastvrij te onthalen en te helpen inburgeren.