Hulp aan Oekraïne: vragen en antwoorden (FAQ)

Caritas International België Hulp aan Oekraïne: vragen en antwoorden (FAQ)

Wat doet Caritas in België?

Wij oriënteren personen die naar hier zijn gekomen uit Oekraïne en steunen burgers en de Kerk wanneer ze hun solidariteit uiten en vorm geven.

Er is bij Caritas International België een infopunt waar mensen met vragen terecht kunnen wanneer ze mensen uit Oekraïne willen opvangen of ondersteuning willen geven. Voor telefoontjes in het Nederlands en het Frans kunnen mensen terecht op het nummer 0800 2 41 41. Wie vragen wil stellen in het Oekraïens, kan bellen naar de WhatsApp-infolijn 0032 476 34 07 58. Bellen kan van maandag tot vrijdag, tussen 13.00u en 17.00u.

Het infopunt sluit aan bij wat medewerkers nu al doen op de Heizel en in Bordet, waar de gevluchte mensen uit Oekraïne worden geregistreerd.

Er zal ook aandacht zijn voor ‘derdelanders’, bijvoorbeeld buitenlandse studenten en werknemers die Oekraïne moesten verlaten als gevolg van het oorlogsgeweld.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Je kan een gift doen via het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “4147 Oekraïne” of via ons platform voor online betalingen.

Caritas International België heeft al heel wat financiële middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van de humanitaire inspanningen in het kader van de oorlog in Oekraïne. Deze middelen gaan naar onze zusterorganisaties in Oekraïne, Polen, Moldavië en Roemenië. Er is ook geld uitgetrokken voor bijstand en begeleiding in België, met name via ons Infopunt Oekraïne.

Een gift storten is de beste en meest efficiënte manier als je wil dat jouw steun inspeelt op de dringendste noden. Caritas werkt met een netwerk: als je stort op het rekeningnummer van Caritas International in België, weet je zeker dat je gift rechtstreeks naar de lokale Caritas-organisaties zal worden gestuurd die hulp verlenen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Bovendien heb je zo recht op een belastingattest volgend jaar. Wie minstens 40 euro stort in 2022, geniet van een belastingvermindering van 45% voor het geheel van alle gedane giften.

Je kan ook met je vrienden, familie, collega’s, sportclub … geld inzamelen voor Oekraïne en je eigen crowdfunding opstarten. Hier lees je hoe je heel eenvoudig een crowdfunding-pagina maakt.

Met jouw giften help je mensen in Oekraïne, de buurlanden en België.

Wat doet Caritas precies in Oekraïne? En wie zijn de partners daar?

Caritas Oekraïne werkt sinds 2014 in de crisiszone in het oosten van het land en heeft al bijna 950.000 personen kunnen ondersteunen die getroffen zijn door het geweld. Sinds het begin van de oorlog op 24 februari 2022 is het globale netwerk van Caritas intensief aan het mobiliseren in Oekraïne, in de buurlanden en ook in andere landen. Het netwerk biedt noodhulp.

In Oekraïne bieden de plaatselijke Caritas-organisaties concrete steun in alle gebieden van het land, via opvangcentra en mobiele teams. Zowat 20 centra zijn nu toegankelijk voor ontheemde personen. Mensen kunnen er een warme maaltijd krijgen, zich wassen, de nacht doorbrengen. Er is ook psychologische ondersteuning. Kinderen kunnen in de centra spelen en tekenen. De mobiele teams verdelen basisartikelen aan de kwetsbaarste personen: levensmiddelen, drinkwater, materiaal om zich te verwarmen, middelen om herstellingen uit te voeren (bescherming tegen de koude), hygiënekits… Zowel in de centra als via de mobiele teams organiseert Caritas vervoer voor kwetsbare personen naar hun familie en veilige gebieden.

Als humanitaire organisatie ondersteunt Caritas iedereen ongeacht afkomst, geslacht of politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging. We stellen ons in het bijzonder ten dienste van de meest kwetsbare groepen. Ons internationale netwerk is actief via 162 organisaties, die een lokale verankering hebben.

Wat doet Caritas in de buurlanden van Oekraïne, waar nu veel vluchtelingen toestromen? 

Caritas Polen, Caritas Hongarije, Caritas Tsjechië, Caritas Moldavië, Caritas Slovakije en Caritas Roemenië vangen personen op die vluchten voor de oorlog in Oekraïne. Volwassen mannen mogen Oekraïne niet verlaten omdat ze mee moeten vechten. Het zijn dan ook vooral vrouwen en kinderen die (moeten) aanschuiven. Onze teams ondersteunen iedereen door veilig onderdak en eerste hulp te geven. Ze werken hierbij samen met de autoriteiten en krijgen hulp van heel wat vrijwilligers.

Ik wil graag voedsel, medische artikelen, andere goederen opsturen: wat kan ik doen? 

Neem contact op met de ambassade van Oekraïne in Brussel. Die verzamelt en verstuurt verschillende goederen naar Oekraïne. Meer info vind je op de Facebookpagina van de ambassade. Je kan de ambassade ook bellen op 02 379 21 11.

Ik ga naar Oekraïne, kan ik daar Caritas gaan helpen?

Wij danken je van harte voor je goede bedoelingen maar vragen met aandrang om niet naar Oekraïne te gaan. Voor de  veiligheid en om logistieke redenen wordt de noodhulp georganiseerd en gecoördineerd door de humanitaire organisaties.

Een gift doen is de beste en meest efficiënte manier als je wil dat jouw steun inspeelt op de dringendste noden. Caritas werkt met een netwerk: als je stort op het rekeningnummer van Caritas International in België, weet je zeker dat je gift rechtstreeks naar de lokale Caritas-organisaties gaat die de slachtoffers van de oorlog Oekraïne steunen.

Je kan een gift doen via het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 en met de mededeling “4147 Oekraïne” of via ons platform voor online betalingen.

Krijg ik een fiscaal attest wanneer ik een gift doe voor de Oekraïense bevolking?

Zo heb je recht op een belastingattest volgend jaar. Wie minstens 40 euro stort in 2022, geniet van een belastingvermindering van 45% voor het geheel van alle gedane giften.

Je kan een gift doen via het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 en met de mededeling “4147 Oekraïne” of via ons platform voor online betalingen.

Ik wil graag bij me thuis vluchtelingen uit Oekraïne opvangen: hoe doe ik dat?

Richt je in eerste instantie tot je gemeente. Als jouw gemeente (nog) geen systeem heeft uitgewerkt en je een woning wil voorstellen, neem dan contact op met Fien Vanhees via het e-mailadres HelpdeskUkraine@caritasint.be.

Wil je graag mensen uit Oekraïne en heb je vragen? Er is bij Caritas International België nu een Infopunt Oekraïne waar Belgen met vragen terecht kunnen wanneer ze mensen uit Oekraïne willen opvangen. Bel naar het gratis nummer 0800 2 41 41. Oekraïners met vragen kunnen in hun eigen taal bellen naar het nummer 0032 476 34 07 58. Het Infopunt is voortaan bereikbaar van 13.00u tot 17.00u, en dit vanaf maandag tot en met vrijdag.

Waarom maakt Caritas International deel uit van het consortium 12-12 en wat levert het haar op?

Samen met zes andere humanitaire organisaties maakt Caritas International deel uit van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties of het Consortium 12-12. Door de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media trachten we de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking aan te moedigen tegen een zo laag mogelijke kost. Het totaal van de ingezamelde gelden wordt onder de ledenorganisaties verdeeld op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel. Iets minder dan 10% van de giften gaat naar Caritas International.

Wat is de ‘link’ tussen de oorlog in Oekraïne, het merk Chernigivske van AB InBev en Caritas?

Contacten tussen de brouwer AB InBev en het Caritas-netwerk in Oekraïne, die al dateren van voor de Russische inval, hebben geresulteerd in een unieke solidariteitsactie: Chernigivske, één van de populairste bieren uit Oekraïne, wordt nu in het buitenland gebrouwen en verdeeld op de Europese markt. Consumenten zullen dit bier in blikjes aantreffen in supermarkten en horecazaken. Alle winst, geboekt met de verkoop van dit bier, zal volledig worden doorgestort naar organisaties die humanitaire steun verlenen in Oekraïne en de buurlanden; Caritas International is één van deze organisaties. Brouwer AB InBev engageert zich om minstens 5 miljoen euro te storten, ten voordele van humanitaire operaties. Veel dank hiervoor! Zonder jullie zou Caritas niet bestaan. Miljoenen Oekraïners rekenen meer dan ooit op onze ondersteuning.