Welke rechten nog te mobiliseren voor ernstig zieke vreemdelingen in België?

Caritas International België Welke rechten nog te mobiliseren voor ernstig zieke vreemdelingen in België?

Sam Tarling

Sam Tarling

19/01/2016

Al vele jaren worden er verschillende initiatieven genomen door actoren op het terrein – artsen, sociale begeleiders, juristen en advocaten – om het steeds strenger wordende beleid met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen in België aan de kaak te stellen.

Caritas International heeft samen met een heel aantal andere organisaties, advocaten en artsen bijgedragen aan het Witboek over de machtiging tot verblijf om medische redenen (9ter): Voor een toepassing van de wet met respect voor de mensenrechten van ernstig zieke vreemdelingen. Dit multidisciplinaire proces heeft geleid tot aanbevelingen die voornamelijk gericht zijn aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de politiek.

Het Witboek, dat hier kan geraadpleegd worden, belicht een tiental cases die onaanvaardbaar geacht worden door de vele ondertekenaars en legt de vinger op de vele gebreken van de procedure.

Maar zolang dit Witboek niet alle beoogde effecten heeft bereikt, blijven wij – de terreinwerkers – geconfronteerd met personen in onwettig verblijf die ernstig ziek zijn en waarvoor een terugkeer naar hun land gelijk staat met een significante of zelfs onomkeerbare achteruitgang van hun gezondheidstoestand. We moeten voor deze mensen hier en nu zowel administratieve als sociale oplossingen vinden.

Ons nieuw Vluchtschrift poogt om in een juridisch eenvoudige en heldere taal de verschillende opties die deze categorie van vreemdelingen nog resten bloot te leggen. Het eerste deel gaat over de aanvraag van een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter en de beroepsmogelijkheden die eraan verbonden zijn. Het tweede deel heeft betrekking op de sociale rechten van ernstig zieke vreemdelingen.

U kan beide delen hieronder raadplegen en downloaden.

 

Vluchtschrift: Welke rechten nog te mobiliseren voor ernstig zieke vreemdelingen in België?

Deel I: Aanvraag van een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter en de beroepsmogelijkheden

Deel II: De sociale rechten van ernstig zieke vreemdelingen

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten