Oproep tot een duurzaam Europees migratiebeleid

Caritas International België Oproep tot een duurzaam Europees migratiebeleid
08/03/2017

Oproep tot een duurzaam Europees migratiebeleid dat het respect voor de mensenrechten garandeert in plaats van mensen in gevaar brengt.

Geachte staatshoofden en regeringsleiders,

Wij zijn maatschappelijke organisaties die gezamenlijk kunnen rekenen op een achterban van honderdduizenden mensen in heel Europa, en werken met kwetsbare groepen om armoede te verlichten, essentiële hulp te verlenen en de mensenrechten te verdedigen.

In reactie op groeiend xenofobisch populisme in Europa en elders in de wereld roepen wij op tot leiderschap dat de rechten en waarden die al 60 jaar lang de grondbeginselen van de Europese Unie vormen verdedigt. Samen moeten we voorkomen dat legitieme zorgen over migratiebeleid worden gekaapt en gebruikt om het Europese project te doen ontsporen.

Iedere dag zijn we getuige van wijdverspreide solidariteit met mensen die op de vlucht zijn voor wrede oorlogen, vervolging, mensenrechtenschendingen, instabiliteit en extreme armoede. In heel Europa en de wereld zien we mensen die vluchtelingen en migranten verwelkomen in hun gemeenschappen, hun huizen openstellen en geld, materialen en tijd beschikbaar maken om te helpen. Deze week reisden velen van hen naar Brussel om u op te roepen uw verplichtingen voor de hervestiging van asielzoekers uit Griekenland te handhaven en hen hierheen te brengen (“Bring Them Here”). We horen ook mensen die hun zorgen uiten over de toekomst, die hun regeringen vragen om leiderschap te tonen en te reageren op de komst van grote aantallen mensen.

Wij zijn trots op de Europese toewijding aan het internationaal recht en de mensenrechten en we kijken naar u om deze normen te bevorderen in binnen- en buitenland. Maar toen steeds meer mensen in nood arriveerden in de zomer van 2015 is Europa er niet in geslaagd om samenhorigheid te tonen en te reageren met menselijkheid, waardigheid en solidariteit. Tot op de dag van vandaag zijn de Europese landen niet bereid hun verplichtingen krachtens het internationaal- en Europees recht na te komen, en proberen zij mensen in nood ver weg en uit het zicht te houden.

Wij horen u herhaaldelijk pleiten voor de Europese waarden — eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten. Maar we verwachten dat ook terug te zien in uw daden. Te veel leiders proberen mensen ervan te weerhouden Europa te bereiken, met als gevolg dat de meest kwetsbaren steeds minder toegang tot bescherming hebben.

U hebt de verantwoordelijkheid om migratie te behandelen op een eerlijke manier, met inachtneming van de legitieme zorgen van burgers. Dit beleid moet principieel zijn en gestoeld op feiten in plaats van populistische retoriek. Kracht betekent niet het weigeren van mensen in nood. Kracht gaat over het tonen van een weg vooruit die waarden verdedigt.

Indien de EU en haar lidstaten geloofwaardige internationale actoren willen blijven, kunnen ze niet verwachten dat landen als Turkije, Jordanië en Libanon miljoenen vluchtelingen opvangen, terwijl Europa op haar beurt migranten en vluchtelingen weert bij de EU-grenzen of duizenden mensen laat stranden in mensonwaardige omstandigheden; op de Griekse eilanden, langs de westelijke Balkan-route of in een oncontroleerbare conflictzone zoals Libië. Uw beslissingen gaan over leven en dood. Als u doorgaat met het afbrokkelen van de normen zullen landen over de hele wereld volgen.

In plaats van het tegengaan van de opkomst van xenofobische populisten heeft Europa al te vaak hun recepten gekopieerd. Maar een aanpak gebaseerd op afschrikking en grenssluitingen mag niet boven een effectief beleid voor de lange termijn staan. We verwachten staatsmanschap dat opkomt voor menselijkheid en waardigheid, en dat angst van mensen in acht neemt in plaats van deze te voeden. We verwachten een duurzaam migratiebeleid voor de lange termijn dat het respect voor de mensenrechten garandeert in plaats van mensen in gevaar brengt. Dit beleid omvat de uitbreiding van veilige en reguliere routes naar Europa (zoals humanitaire- en andere visa), het uitbreiden van hervestigingsplekken, het verbeteren van de toegang tot regelingen voor gezinshereniging, evenals het verbeteren van de mobiliteit van werknemers op basis van capaciteiten. Andere mondiale problemen, zoals conflict en instabiliteit, armoede, ongelijkheid en klimaatverandering horen bovenaan de Europese agenda te blijven staan.

U en uw regeringen moeten de impact van uw beleid beoordelen ten aanzien van de mensenrechten en de levensomstandigheden van vrouwen, mannen en kinderen die onderweg zijn, evenals de langdurige inzet van Europa om deze rechten te handhaven en het leven van mensen te verbeteren.

Aan de vooravond van de 60ste verjaardag van de Europese Unie, vragen wij u solidariteit en verantwoordelijkheid te tonen, evenals respect voor de mensheid en waardigheid. Wij vragen u om echte, inspirerende leiders voor de toekomst te zijn. Onze toewijding aan de kernwaarden van de Europese Unie mag niet wankelen. Alleen een Europa dat daadwerkelijk staat voor zijn waarden kan sterk en geloofwaardig leiderschap tonen in een wereld die onder druk staat door het populisme en zogenaamde alternatieve feiten.

De Europese geschiedenis staat bol van mensen die werden gedwongen hun huizen te ontvluchten als gevolg van oorlog en vervolging. Het werk dat Europese landen de afgelopen 70 jaar hebben verzet om de mensenrechten te ontwikkelen en beschermen mag niet verloren gaan. Alleen een Europa dat de rechten van iedereen verdedigt, zonder uitzondering, is een Europa waar we trots op kunnen zijn.

 

Lijst met ondertekenaars.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten