In januari 2018 zal ons land opnieuw onschuldige kinderen opsluiten

Caritas International België In januari 2018 zal ons land opnieuw onschuldige kinderen opsluiten
15/11/2017

Binnen enkele weken zullen onschuldige kinderen achter tralies gezet worden enkel en alleen omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders, terwijl ons land deze praktijk in 2008 had stopgezet. Dit is wat Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in zijn beleidsnota van 19 oktober 2017 aankondigt. Deze nota wordt deze dagen besproken in het Parlement.

Wat staat er in de nota ?

In deze nota, herhaalt M. Francken zijn plannen om gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf op te sluiten. Een gesloten centrum dat “aangepast” zou zijn aan de noden van kinderen wordt op dit moment gebouwd in de nabijheid van Brussels Airport, naast het al bestaande centrum 127bis. In totaal zullen er vijf units komen, drie om een gezin van max. 6 personen vast te houden, en twee om een gezin van max. 8 personen vast te houden.

Het is belangrijk te melden dat dit de eerste keer is dat wij precieze informatie hebben wat betreft het moment van de opening van dit gesloten centrum.

Wij herhalen dat detentie nooit in het belang van het kind is. Studies hebben meermaals aangetoond dat detentie een diepgaande nefaste impact heeft op het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Een groot aantal experts heeft zich reeds uitgesproken tegen detentie van kinderen. Bovendien hebben studies ook aangetoond dat detentie de samenwerking tussen het gezin en de autoriteiten niet verbeterd. Verder zijn wij ook nog steeds erg ongerust over de duur van opsluiting in dit gesloten centrum, en over welke gezinnen precies vastgehouden zullen worden.

Wij vragen nogmaals aan de regering om de keuze te maken kinderen niet op te sluiten voor migratieredenen. Men kan een efficiënt terugkeerbeleid voeren zonderen kinderen op te sluiten, zoals het bijvoorbeeld het geval is in Duisland of in Spanje. Laat ons deze keuze maken.

Want: Een kind sluit je niet op. Punt.

Meer info

Het Platform Kinderen op de vlucht en haar partners –  Caritas International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ en JRS-Belgium – zijn niet alleen in hun standpunt tegen detentie van kinderen in België: meer dan 70 organisaties hebben het standpunt tegen detentie al getekend. Zo spraken o.a. onderwijskoepels, jeugd- en armoedeorganisaties, alsook kinder- en mensenrechtenverdedigers al hun steun uit. Meer info op www.eenkindsluitjenietop.be.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten