Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie

Caritas International België Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie

Caritas Internationalis

Caritas Internationalis

16/09/2016

Plaats:

Bong County, Monrovia

Budget:

$246.913

Duur:

2014 - 2015

Lokale partners:

National Catholic Health Council, CRS, IPC (Infection Prevention & Control)

Eigen fondsen Caritas International:

€ 46.913

Subsidie WBI:

€ 200.000

Caritas International België Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie

DOEL

Verminderen van het sterftecijfer en het genezen van medische gevallen door een toegang te verzekeren aan drie gezondheidscentra in Greater Monrovia District.

CONTEXT

De Ebola-epidemie in West-Afrika heeft bijna 9000 mensen gedood en 22.000 mensen besmet. De ergste uitbraak van ebola ooit lijkt voorbij, ook in het zwaar getroffen Liberia waar nog slechts een handvol gevallen bekend zijn.
Caritas blijft verder op post en levert een nieuwe lading hulpgoederen. Toegang tot de reguliere gezondheidszorg in Liberia is veel en veel moeilijker geworden als gevolg van het Ebola-uitbraak. De medische structuren werden geconfronteerd met een grote toestroom van mensen die besmet waren met het virus, en door het gebrek aan beschermende uitrusting en training werd veel medisch personeel ziek.

Nieuwe lading hulpgoederen
Verscheidene katholieke klinieken hadden dringend beschermende kledij en gynaecologische handschoenen nodig. Ze zaten bijna door hun voorraad en het ebola-protocol vereist het dragen van een dubbel paar handschoenen tijdens bevallingen en onderzoeken. Begin februari werden hun voorraden aangevuld. Daarnaast kregen ze 5500 emmers, chloortabletten, zeep, bleekmiddelen en laserthermometers.

 

Caritas USA / Catholic Relief Services ondersteunt de organisatie en het onderhoud van sorteer- en opvangplaatsen voor verdachte gevallen in vijf gezondheidscentra in het district Greater Monrovia, waaronder het Katholieke St. Josephziekenhuis (een verwijzingsziekenhuis dat meer dan 300.000 mensen bedient).

Deze steun gaat samen met een opleiding over het omgaan met zeer besmettelijke ziekten, het leveren van essentiële medische apparatuur voor de screening / isolatie van vermoedelijke Ebolagevallen en alledaagse gezondheidszorg.

Omdat het aantal gevallen in de dichtbevolkte wijken nog hoog ligt, ondersteunt Caritas / CRS, in samenwerking met het Katholieke St. Josephziekenhuis en de NCHS (Nationale Katholieke Gezondheidsraad), twee extra medische voorzieningen en biedt het administratieve en technische steun aan St. Josephziekenhuis  om de normale gezondheidsdiensten stapsgewijs terug mogelijk te maken.

BEGUNSTIGDEN

Met de steun van haar partners kon Caritas slachtoffers helpen door de verdeling van 5500 emmers, chloortabletten, zeep, bleekmiddel en infrarood thermometers

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op