Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector

Caritas International België Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector

Caritas Kosovo

Caritas Kosovo

03/10/2016

Plaats:

Gemeentes Leposavic et de Mitrovica Sud

Budget:

€ 80.984

Duur:

1 jaar

Lokale partner:

Don Victor Sopi, algemeen directeur van Caritas Kosova

Eigen fondsen:

€ 10.788

Caritas International België Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector

Doelstelling

Dit project wil een meer duurzame socio-economische omgeving in de landbouwsector aanmoedigen en landelijk toerisme in het noorden van Kosovo promoten.

Context

Ondanks de recent waargenomen verbeteringen, blijven de kansen op werkgelegenheid en de toegang tot publieke diensten klein voor minderhedengemeenschappen in Kosovo. De Kosovaarse economie is onderontwikkeld. De hoge werkloosheidsgraad raakt alle gemeenschappen, maar vooral de geïsoleerde minderhedengemeenschappen.

Door de levensomstandigheden te verbeteren van diegenen die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en vooral in afgelegen landelijke gebieden wonen, beoogt Caritas International de multiculturaliteit in Kosovo te verbeteren.

We bieden steun op maat voor kleine ondernemingen in het noorden van Kosovo. Deze steun beoogt micro-ondernemingen die goede vooruitzichten hebben om winst te genereren en werk te creëren in de landelijke minderhedengemeenschappen. Onze ploeg ter plaatse biedt technische steun om de professionele capaciteiten van individuen en verenigingen te versterken. Alle gemeenschappen in de regio worden betrokken. Daardoor hopen we burgers met gedeelde economische belangen met elkaar in contact te brengen en zo een streep te trekken onder het verleden.

Doelpubliek

In totaal werden 4 agri-business pakketten geleverd aan 20 kleine ondernemingen, voornamelijk boerenverenigingen. We bieden technische en professionele vormingen en bestuurlijke en organisatorische diensten aan 200 boeren en verenigingen. Om de samenwerking tussen de markten en de begunstigden aan te moedigen, organiseren we 4 regionale multiculturele bezoeken.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op