Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling

Caritas International België Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling
27/10/2017

Ligging:

20 diocesane sociale centra

Budget:

€ 2.783.884

Duur:

juni 2017 tot mei 2020

Lokale partner:

Caritas Filipijnen (NASSA)

Eigen fondsen:

€ 157.500

Caritas International België Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling

Context

Na de doortocht van Haiyan, heeft Caritas International van 2014 tot 2017 samen met haar lokale partner Caritas Filipijnen een heropbouwprogramma opgezet.  Het REACH programma – Recovery  Assistance to vulnerable Communities affected by typhoon Haiyan –  had vier doelstellingen:

  • de gemeenschappen institutioneel meer slagkracht bezorgen;
  • kwalitatieve huisvesting mogelijk maken;
  • toegang tot water en sanitatie verbeteren;
  • meer werkgelegenheid creëren.

Het is belangrijk om de verworvenheden van de voorbije jaren te consolideren en de ontstane dynamiek aan te wenden voor betere levensomstandigheden in alle domeinen, en dit niet alleen in de door Haiyan getroffen bisdommen maar ook in andere regio’s. Enkel op die manier kunnen we de voorbije inspanningen duurzaam maken.

 

Doelstellingen

  • De gemeenschappen hebben de nodige competenties om een ramp aan te pakken en de noden te lenigen. Ze werken hiervoor aan de beperking van de risico’s, rekening houdend met de klimaatwijziging en een goede organisatie van hun gemeenschap.
  • De gemeenschappen halen hun inkomsten uit activiteiten de rekening houden met, en aangepast zijn aan de klimaatwijziging. Hun landbouwactiviteiten zijn duurzaam en milieuvriendelijk.
  • Samenwerking met verschillende betrokken instanties, een betere communicatie en beleidsbeïnvloedingsstrategie, goedgekeurde richtlijnen en rampenplannen resulteren in een rampenparaatheid en efficiëntere actie.

Doelgroep

Het programma loopt in 5 door Haiyan getroffen bisdommen en 15 pilootbisdommen. 3.000 personen nemen rechtstreeks deel aan het programma. Het aantal personen dat onrechtstreeks betrokken is, wordt geschat op 15.000.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws