Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen

Caritas International België Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen

Caritas International

Caritas International

27/08/2016

PLAATS:

5 bisdommen: Rumbek, Yei, Malakal, Juba en Tambura Yambio (CDTY).

BUDGET:

€ 2.099.256

DUUR:

1 jaar (1 september tot 31 december 2016)

LOKALE PARTNERS:

Caritas Zuid-Soedan

EIGEN FONDSEN:

€ 50.000

Caritas International België Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen

DOEL

Dit noodhulpprogramma ondersteunt 34.650 mensen waaronder de meest kwetsbare gezinnen in 5 diocesen. Het programma komt tegemoet aan hun basisbehoeftes, verbetert hun levensomstandigheden en streeft naar verzoening en vrede binnen de gemeenschap.

Caritas International België Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen

CONTEXT

De burgeroorlog in Zuid-Soedan heeft duizenden families gedwongen hun woonplaats te verlaten, hun heil te zoeken in andere regio’s van het land of in het buitenland. Naar schatting meer dan 3.7 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig.

De crisis begon in 2013 als een politieke strijd tussen twee meerderheidspartijen en kreeg snel een etnische dimensie.  De crisis sloeg om in een humanitaire crisis, over bijna het hele land. Ongeveer 3.2 miljoen mensen in heel Zuid-Soedan zijn ondervoed. Bijna 2 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land. De Verenigde Naties (OCHA) schat dat 644.822 mensen Zuid-Soedan verlaten hebben. 178.700 mensen zoeken naar een onderkomen.

De toegang tot humanitaire actoren is vaak beperkt en vooral de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen in de Upper Nile regio zijn moeilijk te bereiken. Politieke instabiliteit en geweld vormen een bedreiging voor de humanitaire hulpverlening: voor het personeel, de voorraden, installaties, voertuigen, en bezittingen. Het is noodzakelijk om de overheid hierbij te betrekken zodat humanitaire ruimte en toegang tijdig verleend kan worden aan de meest hulpbehoevenden.

BEGUNSTIGDEN

Caritas bereikt rechtstreeks 34.650 mensen en onrechtstreeks 173.250 mensen waaronder kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze mensen komen in aanmerking voor hulp dankzij de steun van lokale leiders.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op