Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in Oeganda

Caritas International België Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in Oeganda
20/05/2021

WAAR:

Kyangwali, Buseruka en Kyegegwa - westelijke regio

BUDGET:

€ 850.000

DUUR:

18 maanden, van 15/01/2021 tot 30/05/2022

LOKALE PARTNERS:

Caritas Hoima en Caritas Fort Portal

FINANCIERING:

Belgische ontwikkelingssamenwerking

ACHTERGROND: ONTHAAL EN DRUK OP LEVENSONDERHOUD

Door de vele conflicten en onzekerheden in de buurlanden is Oeganda al jaren het Afrikaanse land met de meeste vluchtelingen. Velen van hen komen uit West-Congo als gevolg van de steeds terugkerende instabiliteit.

Sinds 2015 moesten al 233.704 Congolezen hun land ontvluchten naar Oeganda. In januari 2021 telde het Hoog Commissariaat voor vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) 422.989 Congolese vluchtelingen, waaronder 238.290 in de gemeenschappen Kyegegwa en Kyangwali in de westelijke regio.

De aanhoudende toestroom van vluchtelingen zorgt voor minder ruimte voor gezinslandbouw in de gastdorpen. Dit kan de weerbaarheid van vluchtelingen op lange termijn verder verzwakken. Bovendien is een aantal activiteiten, zoals steun voor ondernemerschap en toegang tot kredieten, nog steeds te beperkt om een duurzaam bestaan in deze gebieden te garanderen.

DOELSTELLINGEN: WEERBAARHEID, SOCIALE COHESIE EN BESCHERMING

Onze steun aan de meest kwetsbaren, zowel gastgemeenschappen als ontheemden, is gebaseerd op twee pijlers:

  • Steun bij het verwerven van inkomsten: steun bij de oprichting van kleine bedrijven, opleiding, toegang tot microkredieten, alternatieven voor vrouwen- en jongerengroepen die hun inkomen verdienen met de verkoop van brandhout, bevordering van duurzame agro-ecologie.
  • Sociale cohesie en bescherming: ontwikkeling van klachtenprocedures in samenwerking met de betrokken gemeenschappen, opleiding van personeel voor het oprichten van projecten rond integriteit en het opstellen van ethische richtlijnen in geval van problemen,  bewustmaking van teruggekeerden om de sociale cohesie te bevorderen,  bescherming van mensen met speciale behoeften (kinderen, alleenstaande vrouwen, mindervaliden, niet-begeleide minderjarigen, enz.) door middel van dialoog, compensatie voor voogden en het verwerven van inkomen. Evenals het verbeteren van de sanitaire infrastructuur in twee scholen waar vluchtelingenkinderen en kinderen uit gastgemeenschappen naartoe gaan.

Doelgroep

De belangrijkste begunstigden van de economische herstelactiviteiten zijn 11.920 vluchtelingen en 5.245 mensen uit gastgemeenschappen.

De beschermingsactiviteiten richten zich tot 4.000 leerlingen in twee basisscholen. Het project zal ook 1.200 vrouwelijke gezinshoofden, 600 niet-begeleide minderjarigen en 800 niet-geregistreerde vluchtelingen beter beschermen.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in Oeganda

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op