Herstel en weerbaarheid na de overstromingen

Caritas International België Herstel en weerbaarheid na de overstromingen

Caritas

Caritas

28/03/2018

Plaats:

Districten Jhapa, Sunsari, Saptari, Dhanusha, Nawalparasi, Banke en Bardiya

Budget:

€ 781.280

Duur:

1 jaar (01/11/17 – 31/10/18)

Lokale partner:

Caritas Nepal

Eigen fondsen:

€ 21.000

Caritas International België Herstel en weerbaarheid na de overstromingen

Context

Van 11 tot 14 augustus 2017 kende Nepal de ergste neerslag in 10 jaar, met als gevolg landverschuivingen in de heuvels en zware overstromingen in de vlaktes. Er werden 149 doden en 134 gewonden gemeld. Meer dan 80 procent van de Terai regio was overspoeld en 352.744 families in de 26 districten van deze regio werden zwaar getroffen. In totaal zijn 64.997 huizen verwoest en 144.973 huizen deels beschadigd. 92.216 families verloren hun huis. Volgens het Nepalese Ministerie van Landbouwontwikkeling heeft de landbouwsector, die 29% van het BBP uitmaakt, door de overstromingen een verlies geleden van 2,7 miljard roepies (±22 miljoen euro).

Doelstellingen

Caritas Nepal  reageerde snel op de overstromingen en voorzag voedsel en non-food items zoals potten, pannen en dekens. Daarnaast werden gemeenschapskeukens georganiseerd. Na een evaluatie van de noden wordt nu ingezet op herstel van de getroffen gemeenschappen en families, zodat ze een waardig leven kunnen leiden en weerbaarder worden. Concreet betekent dit het volgende1:

  • 27.750 mannen, vrouwen en kinderen hebben betere toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Betere hygiënepraktijken worden mogelijk gemaakt.
  • 450 kwetsbare families wonen binnen de 9 maanden in tijdelijke overgangswoningen.
  • 4.000 kwetsbare getroffen families hebben hun levensonderhoud veiliggesteld en hun inkomen verbeterd.
  • 4 landbouwgemeenschappen ontwikkelen “Local Disaster Risk Managment” om beter voorbereid te zijn op toekomstige rampen.

Doelgroep

5.500 gezinnen zijn directe begunstigden van het project. Zij worden geselecteerd op basis van kwetsbaarheid en in alle stadia van het project betrokken. Daarnaast worden 1.550 gezinnen indirect begunstigd.

1

Hier wordt de situatie weergegeven zoals ze gekend was in november 2017.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op