Empowerment in een wereld in beweging in België

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in België

Caritas - Vorming voor leerkrachten

Caritas - Vorming voor leerkrachten

29/08/2018

PLAATS:

België

BUDGET:

€ 1.107.494,18 (80% DGD)

DUUR:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

PARTNERS:

Commission Justice et Paix (CJP)

EIGEN FONDSEN:

€ 221.498,836

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in België

Context: een programma over 7 landen

Voor het vijfjarenprogramma dat wordt gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), streeft Caritas International naar solidariteit, waardigheid en weerbaarheid. Het programma strekt zich uit over 7 landen, waaronder België. Sleutelthema’s zijn voedsel- en voedingszekerheid en migratie en ontwikkeling. Het programma werd geformuleerd op basis van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking van de betreffende landen en door mogelijke samenwerkingen met andere actoren te identificeren.

Doelstelling: bewustmaking

De bevolking in België bewust maken van de verbanden tussen migratie en ontwikkeling, gebruik en exploitatie van natuurlijke grondstoffen, democratie en samenleven zodat zij zich engageren en mobiliseren voor een duurzame, inclusieve en verantwoordelijke maatschappij.

Activiteiten: educatie en advocacy

  • Sensibilisering van het grote publiek, via de pers en digitaal
  • Versterken van de educatieve werking via deelname aan werkgroepen, platformen en opleidingen van koepelorganisaties
  • Vormingen voor leerkrachten en ontwikkeling van educatief materiaal om scholen te sensibiliseren
  • Uitwerken van politieke aanbevelingen, contact met politici, deelname aan en coördinatie van netwerken van organisaties in België en Europa om Belgische en Europese politieke spelers te sensibiliseren

doelgroep: het grote publiek, scholen en beleidsmakers

120.481 personen (Belgische bevolking, media en onderwijs, Belgische en Europese politici en beleidsmakers)


Met de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in België

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws