Empowerment in een wereld in beweging in Niger

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Niger

Isabel Corthier

Isabel Corthier

29/08/2018

Plaats:

Maradi (gemeenschappen Bader Goula et Korahane), Zinder (gemeenschappen Gaffati en Droum)

Duur:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

Lokale partner:

CADEV Maradi

Budget:

€ 2.068.787 (80% DGD)

Eigen fondsen:

€ 413.757,40

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Niger

Context: een gemeenschappelijk programma in 7 landen

Voor het vijfjarenprogramma dat wordt gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), streeft Caritas International naar solidariteit, waardigheid en weerbaarheid. Het programma strekt zich uit over 7 landen, waaronder Niger. Sleutelthema’s zijn:

  • voedsel- en voedingszekerheid
  • migratie en ontwikkeling.

Het programma werd geformuleerd op basis van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking van de betrokken regio’s in de betreffende landen en door mogelijke samenwerkingen met andere actoren te identificeren.

In Niger is op jaarbasis 11 tot 25% van de Nigerezen chronisch voedselonzeker. De regio’s Maradi en Zinder maken deel uit van de meest kwetsbare landsgedeeltes die één op de twee jaar deficitair zijn.

Doelstelling: voedsel- en voedingszekerheid

De voedsel- en voedingszekerheid van 32 dorpen (2.500 gezinnen) in de gemeenschappen Goula, Korahane, Gafati en Droum duurzaam verbeteren door de versterking van hun capaciteiten en hun bestaansmiddelen, dat laatste onder meer in de context van klimaatverandering en een tekort aan drinkbaar water.

Het programma beoogt een duurzame verhoging van de productie voor kwetsbare families, toegang tot de lokale opslagruimtes, ondersteuning van de lokale gemeenschapsorganisaties opdat ze een betere dienstverlening zouden kunnen verzekeren. Het wil mensen die geen toegang hebbben tot land mogelijkheden aanreiken om op een andere manier een inkomen te verwerven. De toegang tot drinkbaar water en het inzicht in alles wat met hygiëne en gezonde voeding te maken heeft, wordt verbeterd.

 

Activiteiten

Om deze doelstellingen te realiseren, zetten we de volgende activiteiten op:

  • Om de capaciteiten van de basisgemeenschappen te versterken: constructie en exploitatie van graanbanken, het oprichten van boerenverenigingen en unies  van coöperatieven; de oprichting van beheerscomités en opleiding voor die comités; oprichting van alfabetiseringscentra;
  • Om de landbouwproductie te verbeteren: organisatie en inrichting  van demonstratievelden waar boeren kennis aan elkaar doorgeven; ter beschikking stellen van verbeterde zaden; ter beschikking stellen van tractieappartuur voor dieren;
  • Om de tuinbouw te verbeteren: waterputten boren en installeren; irrigatiekits en het nodige zaaigoed ter beschikking stellen; aanleggen en beheren van tuinbouwpercelen;
  • Om de inkomsten van de gezinnen te verhogen en te diversifiëren: multifunctionele energieplatforms installeren; fabricatie van pindapasta en -olie bevorderen; geiten en kleinvee ter beschikking stellen in een solidair doorgeefsysteem;
  • Om preventie op het vlak van ondervoeding te stimuleren: vorming i.v.m. voeding en kookdemonstraties; opsporing van ondervoede kinderen; sensibilisatie rond hygiëne en goede basisgewoontes;
  • Om de toegang tot drinkbaar water te verbeteren: aanleg van autonome waterpunten, oprichting en begeleiding van beheerscomités voor deze waterpunten; vorming van mensen die het onderhoud en herstel van deze waterpunten op zicht nemen.

Voor wie?

Dit project bereikt 32 dorpen en focust op 4 gemeenschappen: Goula, Korahana, Gafati en Droum. We schatten dat we 2.500 families kunnen begeleiden.

De veranderingen die we willen realiseren zijn gebaseerd op een versterking van de capaciteiten van kwetsbare families. We willen hen helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Een belangrijke groep zijn de vrouwen (steunpilaren van een familie) en de jongeren (potentiële kandidaten voor plattelandsvlucht of migratie). Het veranderingsproces richt zich ook tot de landbouwproducteurs in het algemeen.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Niger

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op