Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao

Caritas International België Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao
Caritas International België Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao

Caritas International

Caritas International

05/09/2016

PLAATS:

Sikka Regentschap

BUDGET:

€ 65.789

DUUR:

2013 - 2018

LOKALE PARTNERS:

Caritas Keuskupan, Maumere

EIGEN FONDSEN:

€ 65.789

Caritas International België Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao

DOEL

Ons doel is om beter te voorzien in het levensonderhoud van de gemeenschap door het telen van betere cacao.

Caritas International België Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao

CONTEXT

Caritas Maumere begon het Cacao Rehabilitatie Programma in oktober 2013. Tot nu toe zijn twee fases van het programma beëindigd. Van 2013 tot 2014 hielp ons programma 200 boeren om 0,10 hectare grond te verwerven, waarmee hun totale grondgebied toenam tot 20 hectare. In 2015 en 2016 hielpen we 156 boeren om elk nog eens 0,25 hectare extra te verwerven, zodat hun totale grondgebied nu 39 hectare is. Hierna toonden ook veel andere boeren hun interesse om deel te nemen aan het programma. In de derde fase (2016 – 2017) zal Caritas Maumere voor het versterken van de boeren blijven samenwerken met het landbouwdepartement van het Sikka Regentschap en met VECO Indonesië. Ook zal ze bijstand blijven verlenen aan de boeren van Halehebing (een parochie aan de zuidkust van Sikka).

De aandacht en interesse voor Caritas Maumere’s ervaring in het begeleiden van boeren neemt toe. Het landbouw- en beplantingdepartement van Sikka Regentschap wil steun bieden door betere cacaozaden te voorzien (tot 2018), terwijl VECO Indonesië steun wil bieden in de vorm van opleidingen voor boeren en het opzetting van een netwerk voor de vermarkting van hun goederen (tot 2018).

Enkele activiteiten die we met deze boeren organiseren zijn onder andere: coördineren en netwerken in de streek, dataverzameling, training, landbehoud, klaarmaken van het land en cacao kiemplanten uitdelen.

Doelgroep

Sinds haar ontstaan zijn meer dan 600 huishoudens van cacaoboeren gebaat bij het programma. Indirect nemen meer dan 1.500 huishoudens de goede praktijken over.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op