Creatieve samenwerking en eerlijke handel

Caritas International België Creatieve samenwerking en eerlijke handel
27/10/2017

Ligging:

Antique, eiland Panay

Budget:

€ 600.000

Duur:

3 jaar van april 2017 tot maart 2020

Lokale partner:

Caritas Antique

Eigen fondsen:

€ 240.413

Caritas International België Creatieve samenwerking en eerlijke handel

Context

Na de doortocht van Haiyan, heeft Caritas International van 2014 tot 2017 samen met haar lokale partner Caritas Antique een heropbouwprogramma opgezet. Aandacht ging van bij het begin vooral naar het (her)opstarten van inkomsten generende activiteiten met onder meer steun aan de visvangst en opleidingen in verschillende sectoren.

Toch blijkt uit een evaluatie van dit en andere projecten dat het inkomen van een groot deel van de bevolking erg laag blijft. Vissers verdienen nog te weinig. Heel wat boeren zijn niet meer geïnteresseerd in het werk op het veld omdat hun productiemiddelen erg duur zijn en de handelsprijzen voor hun landbouwproducten erg laag. Kleine handelaars krijgen geen correcte prijzen of hebben een te beperkte afzetmarkt.

Doelstellingen

Een duurzaam en toereikend inkomen verzekeren voor kwetsbare groepen. Hiervoor is enerzijds samenwerking van boeren onderling en anderzijds samenwerking met private, kerkelijke en officiële partners een noodzaak. Betere relaties van de bevolking en van Caritas Antique met andere organisaties en met de lokale overheid en betere organisatorische vaardigheden, zullen de toegang tot financiering of andere vormen van steun makkelijker maken.

Concreet betekent dit dat in 2020 de volgende resultaten zijn geboekt:

  • Boeren, vissers, handelaars en vrouwen hebben zich gegroepeerd per sector en zijn geregistreerd bij de overheid.
  • De mensen die in het project meestappen hebben hun inkomen met ten minsten 25% zien stijgen en de kwaliteit van de productie/verwerkte producten is verbeterd.
  • En last but not least, hun producten zijn te koop op de markt.

Doelgroep

1.688 volwassenen en 6.752 kinderen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws