Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden

Caritas International België Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden
03/10/2016

Plaats:

Kosovo : noord-westen, de gemeentes Peja/Peć-Istog/Istok, Klinë/Klina, Junik/Junik, Deçan/Dečani, Gjakovë/Dakovica
Montenegro: noorden, gemeentes Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje

Budget:

€ 355.020,76

Duur:

18 maanden

Lokale partner:

Caritas Kosovo, Caritas Italiana, Caritas Barske nadbiskupije / Caritas de Bars Archdiocese, Diocees van Montenegro

Eigen fondsen:

€ 27.000 in 2016

Caritas International België Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden

Doelstelling

De doelstelling is om de sociale band te versterken in Montenegro en Kosovo en sociale afzondering van marginale landelijke groepen (vrouwen, jongeren en ouderen) te vermijden.

Context

De voornaamste doelstellingen van dit project zijn het versterken van de sociale band in Montenegro en in Kosovo en het vermijden dat gemarginaliseerde groepen op het platteland (vrouwen, jongeren en ouderen) afgezonderd worden. We willen de plattelandsgebieden van Montenegro en Kosovo revitaliseren en ontwikkelen om er de armoede te verminderen. Daarvoor werken we samen met de lokale overheden, die deze gebieden goed kennen. De lokale overheden namen ook deel aan de identificatie en formulering van het project. Ze nemen volledig deel aan de uitvoering van de activiteiten.

In de grensgebieden van Montenegro, Kosovo en Servië, geven we vormingen over landbouw, toerisme en sociale diensten. Hiervoor zullen we handboeken en rapporten opmaken. We zullen ook deelnemen aan landbouw- en toerismebeurzen in Montenegro, Kosovo en Servië (Novi Sad) en een interregionale uitwisseling over bijenteelt organiseren in Rozaje. De bezoeken zullen een uitwisseling toelaten van best practices wat betreft het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.

Doelpubliek

In totaal zullen 7 vormingscycli georganiseerd worden in 3 sectoren: landbouw (behandeling van planten, bijenteelt en artisanale keuken), toerisme (bed & breakfast, buitenactiviteiten, toeristische gidsen) en sociale diensten (zorg aan huis). In samenwerking met onze partners, organiseren we 14 professionele vormingen (in landbouw, toerisme en sociale diensten), 3 nationale beurzen over landbouw en toerisme in Montenegro, Kosovo en Servië (Novi Sad) en een interregionale uitwisseling.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op