Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda
Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda

Caritas Rwanda

Caritas Rwanda

20/11/2017

PLAATS:

Noordprovincie, district Gakenke en Oostprovincie, district Nyagatare

Budget:

€ 720.000 (80% DGD)

DUUR:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

Lokale partners:

Caritas Rwanda, Caritas Kigali en Caritas Byumba

EIGEN FONDSEN:

€ 144.000

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda

Doelstellingen: zelfvoorzienende families

Kwetsbare boeren de middelen en mogelijkheden bieden om in hun eigen onderhoud te voorzien via de diversificatie en de verhoging van hun landbouwproductie en andere bronnen van inkomsten.

Concrete resultaten:

  • De boeren, die hun meeste inkomsten uit de omgeving halen, gebruiken ecologisch verantwoorde landbouwmethodes om de vruchtbaarheid van de grond te bewaren en te verbeteren.
  • Elk huishouden is solidair met de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Een beter begrip van voeding en hygiëne en de acties die in deze context nodig zijn, zorgen voor gezonde voedingsgewoontes.

Context: lageinkomensland

Rwanda heeft de ambitie om tegen 2020 een land te worden met een gemiddeld inkomen. Om dit te bereiken wil het op lange termijn zijn economie, die hoofdzakelijk op landbouw is gebaseerd, ombouwen tot een diensteneconomie gebaseerd op kennis. Deze doelstellingen zijn geïnspireerd door de successen van het afgelopen decennium. Sinds 2005 kent het land immers een grote economische groei en is het erin geslaagd de armoede en ongelijkheid in te dijken.

Een aantal uitdagingen blijven bestaan. Onder meer het probleem van de chronische ondervoeding, die bijna 44% van de kinderen jonger dan 5 jaar treft. Deze ondervoeding leidt tot groeiachterstand en heeft jammer genoeg ook gevolgen op lange termijn.

Doelgroep: landbouwgezinnen

4.000 kwetsbare gezinnen die van de landbouw leven. Speciale aandacht gaat naar volgende deelgroepen:

  • +/- 1.120 huishoudens met ondervoede kinderen, zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven.
  • +/-300 jongeren. Zij krijgen een vorming rond het kweken van kleinvee.

6 coöperaties met een gemeenschappelijk geïrrigeerd veld (+/- 120 leden) en 4 bijencoöperaties (+/- 40 leden) worden ook ondersteund binnen dit project.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws