Juiste informatie voor mensen zonder papieren die vrijwillige terugkeer overwegen

Caritas International België Juiste informatie voor mensen zonder papieren die vrijwillige terugkeer overwegen

Soms kiezen mensen zonder papieren ervoor om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. Getty Images Pro/Canva

Soms kiezen mensen zonder papieren ervoor om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. Getty Images Pro/Canva

08/09/2022

DOELSTELLING:

Migranten in België juist informeren over de mogelijkheden op het vlak van vrijwillige terugkeer.

PLAATS:

België, momenteel nog focus op Brussel.

VOOR WIE:

Het vrijwilligeterugkeerprogramma is bedoeld voor alle migranten: verzoekers om internationale bescherming, uitgeprocedeerde verzoekers en migranten zonder papieren. Het is zelfs mogelijk om een beroep te doen op het programma als een persoon een erkend vluchteling is en toch liever wil terugkeren naar zijn/haar land van herkomst.

DUUR:

Gestart in 2021

PARTNER:

Fedasil

“Met ons CONEX-project willen we correcte en complete informatie geven aan de geïnteresseerde migrant. Informatie die aangepast is aan zijn of haar situatie”, vertellen Febe Struyve en Louise Martens. Febe is voor CONEX verantwoordelijk voor Latijns-Amerika, terwijl Louise zich toelegt op Afrika.

“Het gaat om een project dat we uitvoeren met steun van Fedasil”, leggen Febe en Louise uit. “De klemtoon ligt op sensibilisering: toegankelijke informatie moet de migrant in staat stellen om zelf een doordachte beslissing te nemen over de eigen toekomst. Bij het nadenken over de eigen toekomst behoren vrijwillige terugkeer en re-integratie in het land van oorsprong tot de mogelijkheden.”

Re-integratieondersteuning

“Ik weet dat veel mensen vertrekken uit ons land omdat ze geen hoop meer hadden”, bedenkt Arnoldo Urbina van Caritas Santiago de Maria, een van de partnerorganisatie van Caritas in Latijns-Amerika. “Maar veel mensen raakten gefrustreerd. Ze vonden in België niet wat ze zochten. Maar ze moeten weten dat al die ervaringen op zich wel waardevol zijn. Ons land is niet gemakkelijk, maar op de één of andere manier komen we er wel uit. En als je denkt aan terugkeren, dan zijn wij er om je te ontvangen en begeleiden.”

“Sinds 2020 werken we op stelselmatige basis met personen die terugkeren uit België.”, vertelt Arnoldo Urbina. “We begeleiden hen om na hun terugkeer te re-integreren, want dat is niet altijd even gemakkelijk. Mensen kiezen er vooral voor om een kleine business op te starten of om met hun re-integratieondersteuning huur te betalen of meubels te kopen. Het hangt uiteraard allemaal van hun situatie af wat de mogelijkheden zijn. Maar we zijn er met heel ons team om hierbij te helpen”.

>> LEES OOK:  Vrijwillige terugkeer

Juiste en actuele informatie

Het is van belang dat (eerstelijns)diensten en vrijwilligers die directe contacten hebben met de doelgroep over juiste en actuele informatie beschikken of op zijn minst weten waar ze informatie kunnen halen en naar wie ze kunnen doorverwijzen. Caritas International wil op een menselijke, voorzichtige en transparante manier informatie verstrekken aan migranten zonder papieren of anderen die misschien geïnteresseerd zijn om vrijwillig terug te keren.

Bijeenkomsten met diaspora

In 2021 en 2022 waren er diverse acties en activiteiten in het kader van ons CONEX-project. Caritas International legt nu het accent op West-Afrika en Latijns-Amerika. “We werken vooral met diasporaorganisaties samen om via die weg te informeren over de optie vrijwillige terugkeer”, aldus Febe en Louise. “In 2021 gaven we infosessies aan eerstelijnsmedewerkers en sleutelfiguren uit de diaspora. Nu is er een vervolg, met infosessies die mikken op de doelgroep zelf; aan deze mensen willen we uitleggen welke ondersteuning Caritas kan bieden.”

Over vrijwillige terugkeer en re-integratie circuleert nogal wat verkeerde informatie. Dat maakt het niet simpel om erover te communiceren. “Voor ons project is het cruciaal om directe contacten te kunnen hebben met migranten en de diaspora. Zo krijgen we een uitgelezen kans om juiste en duidelijke inlichtingen te geven.”

Podcast

Caritas International werkt ook aan een aantal podcastafleveringen over vrijwillige terugkeer en re-integratie. “We werken samen met diverse spelers die betrokken zijn bij terugkeer. Zo maken we het gemakkelijker om aan informatie te geraken. Personen die interesse hebben in vrijwillige terugkeer kunnen zich dankzij de podcasts op een meer ontspannen manier informeren.”

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op