Internationaal netwerk voor sponsorship-programma’s

Caritas International België Internationaal netwerk voor sponsorship-programma’s

Isabel Corthier - Dankzij het warme onthaal van Myriam (rechts) en haar vrienden vinden Khadija (links) en haar gezin beetje bij beetje hun plaats in de lokale gemeenschap.

Isabel Corthier - Dankzij het warme onthaal van Myriam (rechts) en haar vrienden vinden Khadija (links) en haar gezin beetje bij beetje hun plaats in de lokale gemeenschap.

16/06/2021

TITEL:

Share QSN – Quality Sponsorship Network

WAAR:

België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en Verenigd Koninkrijk

DUUR:

Januari 2021 – Juni 2023

DOELPUBLIEK:

De onthaalgroepen en hervestigde vluchtelingen betrokken bij het community sponsorship-project

PROJECTPARTNERS:

ICMC Europe’s SHARE Network, the Basque Government (ES), Consorzio Communitas (IT), the Féderation de l’Entraide Protestante (FR), DiCV Cologne (DE), the Irish Refugee Council (IE) en Citizens UK (UK).

Achtergrond: vluchtelingen hervestigen

Via hervestiging bieden landen zoals België legale toegangswegen en bescherming voor vluchtelingen. Want gedeelde inspanningen vormen de sleutel tot een humanitaire oplossing. Hervestiging is een programma onder leiding van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het selecteert en zorgt voor het overbrengen van mensen die een toevluchtsoord hebben gevonden in een derde land, naar een land dat heeft ingestemd hen op te vangen. De vluchtelingen die voor dit programma in aanmerking komen, hebben een bijzondere kwetsbaarheid en werden door het UNHCR geselecteerd.

Het standaardtraject voor hervestigde vluchtelingen voorziet in een verblijf in een opvangcentrum van Fedasil, gevolgd door een verblijf in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in een Belgische gemeente. Dankzij community sponsorship kunnen sommigen onmiddellijk terecht in een eigen woning die lokale onthaalgroepen voor hen beschikbaar hebben gesteld.

Doelstelling: nog beter worden

  • Lokale en regionale leden en partners van het netwerk wisselen informatie en best practices uit rond de opvang en ondersteuning van hervestigde vluchtelingen via sponsorship-programma’s. Want succesvolle integratie van vluchtelingen hangt onder meer af van de toewijding en capaciteiten van lokale actoren.
  • Dit project wil de sponsorship-programma’s verbeteren, en houdt daarbij rekening met de verschillende bevoegde beleidsniveaus: nationaal, regionaal en lokaal.
  • De gemeenschap opbouwen en versterken op het gebied van sponsoring door het uitwisselen van best practices en informatie op EU-niveau.
  • Zorgen voor kwalitatief hoogstaande en duurzame betrokkenheid, ondersteuning en erkenning van de vrijwilligers (onthaalgroepen), en bovendien zorgen voor participatie en feedback van vluchtelingen.
  • Het sponsoringsprogramma verbreden door een ruimer spectrum van nieuwe actoren te betrekken bij het verwelkomen van vluchtelingen en door programma’s uit te breiden over nationale grondgebieden.

>>Lees meer over wat we zoal doen om hervestigde personen steunen.

Activiteiten

  • EU-uitwisseling van best practices, nationale rondetafelconferenties, opleidingen en capaciteitsopbouw van sponsors;
  • Monitoring en evaluatie van lokale vrijwilligersgroepen in partnerlanden, waaronder feedbacksessies;
  • Bewustmaking en lokale activiteiten met lokale sponsors en vluchtelingen die leiderschap opbouwen en andere actoren inspireren om mee te doen.
  • Internationale workshops voor de uitwisseling van best practices over diverse onderwerpen: evaluatie en monitoring van vluchtelingen en sponsorgroepen, interreligieuze samenwerking, regio’s en steden als sponsors, sponsorship-programma’s voor universiteiten en arbeidsmobiliteit, culturele oriëntatie en afstemming vóór vertrek, en financiële modellen en betrokkenheid van de particuliere sector/liefdadigheidsinstelling.
  • Europese Sponsorceremonie (European Sponsorship Ceremony) waar basisactoren uit heel Europa bijeenkomen om de unieke bijdragen van lokale gemeenschappen, vrijwilligers en vluchtelingen te vieren.

Met de steun van SHARE integratienetwerk: bescherming en verwelkoming van hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen.
Caritas International België Internationaal netwerk voor sponsorship-programma’s

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op