Caritas International België Voogdij: Caritas International mikt op 100 niet-begeleide minderjarigen extra

Als minderjarige in België aankomen en dan je plan moeten trekken, het is verre van simpel. De begeleiding van een voogd is in zulke omstandigheden van vitaal belang. ©Caritas International.

14/07/2022

Caritas International wil 80 tot 100 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen extra begeleiden. Extra middelen maken het mogelijk om vier bijkomende werknemersvoogden aan te werven. “We kunnen deze belangrijke stap zetten omdat de federale regering extra geld heeft voorzien”, vertelt Laurence Bruyneel, die bij Caritas International de inzet van voogden coördineert.

Er was al langer een schrijnend tekort aan voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zette eerder dit jaar de kwestie op de agenda van de ministerraad, die besliste om extra geld vrij te maken.

Gevluchte minderjarigen die in België aankomen zonder ouders hebben in beginsel recht op een voogd, een persoon die hen sociaal, juridisch en maatschappelijk de weg wijst en bijstaat. Sinds 2015 is het tekort aan voogden almaar groter geworden. Het probleem is nu nog nijpender omdat er heel wat minderjarigen zonder ouders uit Oekraïne zijn toegekomen. De aanstelling van voogden is belangrijk voor minderjarigen. Het is de opdracht van de voogd om een duurzame oplossing te vinden voor deze jongeren. Voogden zijn een rode draad doorheen al hun levensdomeinen: medisch, sociaal, op het vlak van psychisch welbevinden, op het vlak van onderwijs, voor de toegang tot adequate opvang, juridisch enzovoort.

Flinke wachtlijst

Momenteel zijn er in ons land circa 1.350 minderjarigen die wachten op de aanstelling van een voogd. De Dienst Voogdij, een onderdeel van de FOD Justitie, probeert deze kinderen of jongeren zo gauw mogelijk aan een voogd te helpen, onder meer in samenwerking met Caritas International.

“Momenteel heeft Caritas International al 7 werknemersvoogden in dienst”, vertelt Laurence Bruyneel. “Elk van die voogden ontfermt zich over gemiddeld 20 tot 25 minderjarigen. Wij hebben al een stevige expertise opgebouwd rond de begeleiding van niet-minderjarige vreemdelingen.”

Evenwichtsoefening

Voogden moeten een vertrouwensband opbouwen met de jongeren en hen ondersteunen. Tegelijkertijd moeten ze ook een zekere afstand bewaren. “Het is vaak zoeken naar het evenwicht tussen die twee”, aldus Bruyneel. “Voogden krijgen vooraf een basiscursus bij de Dienst Voogdij, en via onze helpdesk en vormingen versterken wij daarna nog hun kennis, knowhow en specifieke vaardigheden om met jongeren om te gaan.”

Nog vragen over dit persbericht?

Neem contact op met persmedewerker Denis Bouwen: d.bouwen@caritasint.be of 0470 90 12 53

Caritas International kan journalisten ook in contact brengen met enkele van onze huidige werknemersvoogden, die meer kunnen vertellen over hun werk als voogd.