Caritas International België Klimaatcrisis: vernieuwende projecten werpen vruchten af in Ethiopië

De klimaatopwarming eist een hoge tol in de streek van Wolaita. - © Caritas Soddo

06/11/2023

De streek van Wolaita, in het zuidwesten van Ethiopië, heeft af te rekenen met chronische armoede en voedselonzekerheid en de effecten van de klimaatopwarming. Het Caritas-netwerk ontwikkelde, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, een formule om deze ernstige problemen aan te pakken in één van de districten van Wolaita.

“Wolaita is een erg dichtbevolkt gebied in Ethiopië”, vertelt Muluneh Tesfaye. Hij is de directeur van Caritas in Soddo, een stad in Wolaita. “85% van de bevolking in Wolaita is afhankelijk van de landbouw. Maar de klimaatopwarming eist een hoge tol: er zijn veel droogtes, en er is heel wat bodemerosie. Er heerst in de streek ook veel werkloosheid. Vooral vrouwen, kinderen, mensen met een beperking en ouderen zijn erg kwetsbaar in deze omstandigheden.”

Deze context zet de bevolking ertoe aan om meer bomen te kappen en houtskool te produceren die ze kan verkopen om inkomsten te hebben. Maar dat leidt tot nog meer complicaties voor het milieu (bijvoorbeeld nog meer bodemerosie). Sommige mannen zien zich gedwongen om te migreren, in de hoop om elders geld voor de familie te kunnen verdienen.

Dorry Hagos Ghebray vertegenwoordigt Caritas International (België) in Ethiopië. “De regenval is heel wispelturig bij ons”, bevestigt hij. “Al te vaak regent het op de verkeerde momenten. Dat wordt nu erg zichtbaar. Soms regent het te weinig, en op andere momenten juist veel te veel. De temperatuur is ook aan het stijgen. Gevolg: meer gevallen van malaria, meer vee met gezondheidsproblemen, meer gewassen met ziektes en een vermindering van de biodiversiteit. Dit alles veroorzaakt economische en sociale problemen. De armoede groeit, mannen trekken weg.”

Herbebossing

De financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant maakt het mogelijk om 440 kwetsbare families in Wolaita te ondersteunen. “We willen de grond in de uitgekozen zone beter managen en de bodemerosie tegengaan zodat er minder moet worden gemigreerd”, zeggen de partners van Caritas International in Ethiopië. “Fysieke bodemconserveringsmaatregelen helpen om de erosie te verminderen. Er worden ook waterreservoirs gebouwd. We doen aan herbebossing en planten bomen in het kader van de strijd tegen de erosie. En we kweken op heel grote schaal boompjes die mango’s, avocado’s of papaya’s opleveren of medicinale stoffen produceren. Het gaat altijd om bomen met een tastbaar economisch voordeel. De families hebben er direct baat bij en we vergroten de vegetatie. Alles bij elkaar willen we 295 hectare grond opwaarderen.”

Zelfhulpgroepen 

Zowat 370 vrouwen zijn sinds maart 2023 georganiseerd in 20 zelfhulpgroepen. Muluneh Tesfaye: “De vrouwen praten over maatschappelijke kwesties, spanningen in de gemeenschap, de klimaatopwarming of de gevolgen van de migratie van hun mannen. Ze proberen om eigen economische activiteiten op te zetten of bedrijfjes uit te bouwen. En ze leren ‘brandhout besparende ovens’ te gebruiken: eenvoudige systemen die veel minder brandhout vergen om te koken. Dat helpt in de strijd tegen ontbossing en is voordelig voor de gezondheid. We denken er zelfs aan om in de toekomst zonnepanelen te laten installeren om energie op te wekken.”

Muluneh Tesfaye en Dorry Hagos Ghebray besluiten: “Alles wat we nu doen in Wolaita, zal de bevolking in staat stellen om zich beter aan te passen aan de klimaatopwarming. Maar het blijft kleinschalig. We zouden deze aanpak dolgraag op vele andere plaatsen in Ethopië willen toepassen.”

Caritas International ondersteunt de najaarscampagne van 11.11.11, die in het teken staat van de klimaatcrisis en de strijd tegen klimaatonrecht. Inspanningen in de streek van Wolaita in Ethiopië illustreren hoe de klimaatopwarming ook een belangrijke rol speelt in het werk van Caritas International. 

Downloaden