Caritas International België Centraal-Afrikaanse Republiek: “geschokt door zware aantijgingen”
19/11/2019

Wij zijn geschokt door de zware beschuldigingen van misbruik van minderjarigen die betrekking hebben op een medewerker van ons wereldwijde netwerk die in de Centraal-Afrikaanse Republiek werkte. Hoewel de persoon in kwestie niet voor Caritas België werkte, is het de hele confederatie, Caritas Internationalis, die hierdoor getroffen wordt.

De lopende onderzoeken in Centraal-Afrikaanse Republiek en België moeten duidelijkheid brengen over de ernst van de feiten die deze persoon ten laste worden gelegd. In België werden de gerechtelijke autoriteiten geïnformeerd door de Stichting Dignity in juni 2019. De confederatie startte eveneens een eigen onderzoek en wil zo snel mogelijk de slachtoffers bijstaan.

We moeten jammer genoeg vaststellen dat de preventiemechanismen van het Caritas netwerk niet gewerkt hebben. De persoon werd pas op 29 juni van dit jaar verwijderd, nadat het netwerk geïnformeerd werd over de aanklachten.

Parallel met de lopende gerechtelijke acties, werd door de confederatie een externe audit opgezet om de nalatigheden vast te stellen die hebben toegelaten dat deze persoon dergelijke functie kon krijgen. De externe auditeurs zullen ook nagaan waar de leemtes zitten in de maatregelen van de confederatie die integriteit en bescherming moeten bewaken. Hun aanbevelingen zullen aan de basis liggen van nieuwe preventiemaatregelen en maatregelen tegen elke vorm van misbruik. De confederatie zal ook hulp en psychosociale steun bieden aan de slachtoffers die geïdentificeerd worden in het kader van deze onderzoeken.

Caritas in België verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om misbruik van mensen die op haar steun rekenen te voorkomen. In het bijzonder de meest kwetsbaren onder hen en de kinderen. We zullen hiertoe onze maatregelen in verband met bescherming en integriteit in België, en elders, nog versterken. Binnen het netwerk en in België is dit een prioriteit.

We herinneren eraan dat wie denkt redenen te hebben om aan de integriteit van Caritas te twijfelen, gebruik kan maken van de klachtenprocedure die sinds 2018 opgezet is via ombudsman@caritas.be en/of de bevoegde civiele instanties kan verwittigen.

Contact

Gilles Cnockaert – g.cnockaert@caritasint.be – 0473/784.939

Downloaden