Caritas International België 250.000 vluchtelingenkinderen in Libanon gaan niet terug naar school

Isabel Corthier

01/09/2016

De Libanese overheid geeft, met een systeem van dubbele shift in scholen, vluchtelingenkinderen de kans om onderwijs te volgen. Toch loopt 1 op 2 kinderen die kans mis, omwille van beleidskeuzes maar ook omwille van een gebrekkige begeleiding. Caritas stelt vast dat projecten die in intensieve ondersteuning voorzien, ervoor zorgen dat de kinderen niet vroegtijdig afhaken. Ze wil haar werking uitbreiden en nog meer kinderen een toekomst geven, maar daar is geld voor nodig.

Caritas International roept op tot solidariteit

De Libanese overheid geeft, met een systeem van dubbele shifts in scholen, vluchtelingenkinderen de kans om onderwijs te volgen. Toch loopt 1 op 2 kinderen die kans mis, omwille van beleidskeuzes maar ook omwille van een gebrekkige begeleiding. Caritas stelt vast dat projecten die in intensieve ondersteuning voorzien, ervoor zorgen dat de kinderen niet vroegtijdig afhaken. Ze wil haar werking uitbreiden en nog meer kinderen een toekomst geven, maar daar is geld voor nodig.

Caritas International België 250.000 vluchtelingenkinderen in Libanon gaan niet terug naar school

Caritas International België 250.000 vluchtelingenkinderen in Libanon gaan niet terug naar school

Volgens een rapport van Human Rights Watch (juli 2016) zijn er afgelopen schooljaar 158.000 niet-Libanezen ingeschreven in de publieke scholen, 87.000 in de private of semi-private scholen. Meer dan de helft van de 500.000 Syrische vluchtelingenkinderen tussen 3 en 18 jaar gaat dus niet naar school in Libanon.

De reglementering over het verblijfsrecht, kinderarbeid, het gebrek aan leerkrachten en fondsen vormt een deel van de obstakels. Maar er is meer.

Integratie gaat niet vanzelf

Als de vluchtelingenkinderen al een plaats krijgen op school, dan is de kans groot dat ze na korte tijd afhaken. En wel om diverse redenen. Vele kinderen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt. Ze kampen met trauma’s en stress, kunnen zich moeilijk concentreren op de leerstof en passen zich moeilijk aan hun nieuwe omgeving aan.  Er is bovendien ook een taalprobleem. In Syrië krijgen de kinderen wiskunde en wetenschappen in het Arabisch. In Libanon gebeurt dit in het Frans of het Engels waardoor kinderen moeilijk kunnen volgen, en al zeker niet als ze door omstandigheden al maanden of zelfs jaren geen schoolbank meer hebben gezien.

Intensieve begeleiding

Samen met onder meer UNICEF probeert Caritas er alles aan te doen om de integratie in het reguliere onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen door middel van traumatherapie (individueel of in groep), inhaallessen, vakantiekampen, huiswerkklassen.

Caritas animatoren gaan gezinnen opzoeken in informele tentenkampen of op hun gehuurde kamer. Ze praten met de ouders, brengen de kinderen met de bus naar school, signaleren problemen en verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde diensten.

Dit project gaat dan ook verder dan een schooldiploma. Het gaat om het welzijn, het zelfvertrouwen, de weerbaarheid van kinderen. Kortom: een toekomst – in Libanon, in Syrië of een ander land.

Interviews: Rita Rhayem, directeur Caritas Libanon, is in ons land naar aanleiding van de lancering van deze campagne. Interesse in een gesprek? Geef ons een seintje.

Foto’s van fotografe Isabel Corthier zijn vrij te gebruiken binnen het kader van onze campagne.

Meer info op www.caritasinternational.be

Alle steun is welkom op BE88 0000 0000 4141 met vermelding: Libanon.

Volg ons op facebook: Caritas International.be.

We steunen de vluchtelingen niet alleen met centen maar ook met woorden die hoop en toekomst symboliseren.

Volg ons op twitter: caritasintbe#refugees2school.

Contact: Johanna Vanraes – 0473 76 24 62 – j.vanraes@caritasint.be.