Bosnië-Herzegovina :

In het kort

20 jaar na de akkoorden van Dayton blijft Bosnië-Herzegovina een fragiele staat onder protectoraat van de Verenigde Naties. Het land wordt gekenmerkt door een multireligieuze realiteit en een sterke politieke instabiliteit, wat een cruciale uitdaging blijft voor de vrede in de Balkan regio. Met een officiële werkloosheidsgraad van ongeveer 40% en een gemiddeld maandelijks salaris van 200 euro, is Bosnië-Herzegovina een van de armste landen in Europa met een voornamelijk landelijke bevolking. Na de oorlog van de jaren 90 stortte de industrie in en werd een stijgend aantal families economisch afhankelijk van de landbouwactiviteiten.
Caritas International is aanwezig in dit land sinds 2005 met projecten voor de meest kwetsbare families en middenveldorganisaties in landelijke gebieden. Het gaat om landbouwprojecten en projecten om de landelijke economie te diversifiëren. Het bergachtige land kent een gevarieerd klimaat en dorpen met potentieel. Het toerisme kan ontwikkeld worden en de lokale producten kunnen opgewaardeerd worden om zo nieuwe markten, jobs en aanvullende inkomstenbronnen voor de families te creëren.

Verschillende socio-economische programma’s, met de nadruk op voedselzekerheid, bieden kleine boeren professionele vorming en microkrediet, naast een technische en financiële steun. Deze programma’s dragen ook bij tot het remmen van een enorme plattelandsvlucht en tot het beter samenleven van verschillende gemeenschappen.

Caritas International België

Vrijwilligerswerk

Honderden vrijwilligers zeggen neen tegen onverschilligheid tegenover vluchtelingen in nood en zetten zich in voor Caritas International. En u, wenst u zich in te zetten voor de meest kwetsbaren?

Ik word vrijwilliger
Caritas International België

Ik doe een gift

Wat zouden we doen zonder u en uw vrijgevigheid? Dankzij uw gift draagt u bij tot de strijd tegen honger, armoede en geweld. Samen geven wij een tweede kans aan mensen die uw gift het meeste nodig hebben.

Ik doe een gift