Nood aan bescherming en middelen om te overleven in Niger

Caritas International België Nood aan bescherming en middelen om te overleven in Niger

Bij de uitbouw van een spaargroep kunnen de leden samen gereedschap aankopen (zoals hier om pindanootjes te verwerken). Heel het dorp wordt er beter van! - Johanna de Tessières

Bij de uitbouw van een spaargroep kunnen de leden samen gereedschap aankopen (zoals hier om pindanootjes te verwerken). Heel het dorp wordt er beter van! - Johanna de Tessières

31/08/2022

Plaats:

Streek van Diffa - Gemeenten Diffa, Chétimari, Mainé Soroa en Goudoumaria

DOELGROEP:

63.700 personen (ontheemden en gemeenschappen die opvangen)

Duur:

15-01-2022 tot 30-06-2023

LOKALE PARTNER:

CADEV Niger

Budget:

€ 2.420.000

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

OFFICIËLE NAAM:

Humanitaire bescherming staat centraal (ProHumA)

Caritas International België Nood aan bescherming en middelen om te overleven in Niger

Een instabiele streek

De streek van Diffa, in het zuidoosten van Niger, blijft erg instabiel. Dat heeft te maken met de talloze volksverplaatsingen die worden veroorzaakt door geweld in Niger en in buurland Nigeria.

Deze situatie leidt tot heel wat problemen op het vlak van opvang en bescherming van de getroffen personen (vluchtelingen, ontheemden, terugkeerders en onthaalfamilies):

 • Kinderbescherming : kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Ze maken heel wat mee. Ze raken gescheiden van hun familie, worden in de steek gelaten, krijgen het psychologisch moeilijk, worden geronseld door gewapende groepen, worden uitgebuit en mishandeld, worden gedwongen aan het werk gezet, moeten soms onder dwang en te vroeg trouwen, worden seksueel uitgebuit. Het is ook moeilijk om pas geboren kinderen te laten inschrijven, met name voor families van ontheemden in Niger.
 • Seksueel geweld op basis van ‘gender’ : uit onze analyses blijkt dat er gevallen zijn van geweld binnen het huwelijk en ook van ongewenste intimiteiten. Vrouwen worden vooral lastiggevallen wanneer ze bijvoorbeeld water of hout gaan zoeken in de omgeving van hun dorp.
 • Sociale cohesie : spanningen tussen gemeenschappen komen geregeld voor door de aftakeling van de sociale cohesie en van maatschappelijke en gemeenschapsstructuren.
 • Economische kwetsbaarheid : de gemeenschappen in de streek van Diffa zijn economisch erg kwetsbaar door de confrontaties tussen gewapende groepen, volksverplaatsingen en de sluiting van de grenzen met Nigeria (waardoor er minder uitwisseling mogelijk is). Tekorten aan graangewassen en ander voedsel veroorzaken een cyclische voedselonzekerheid.

Hoe beter beschermen en de sociaaleconomische integratie bevorderen?

Caritas International en zijn partners ondernemen diverse acties om duurzame en positieve veranderingen te realiseren:

Kinderbescherming, vermindering van geweld op basis van ‘gender’, versterking van de sociale cohesie en preventie van conflicten

Voorbeelden van geplande activiteiten :

 • Vorming over het beleid om uitbuiting en seksueel misbruik te bestrijden en bescherming te bevorderen
 • Voorlichting over kinderbescherming en preventie van geweld op basis van ‘gender’
 • Voorlichting over het vreedzaam aanpakken van conflicten tussen diverse bevolkingsgroepen, via activiteiten op het vlak van sport en cultuur
 • In kaart brengen en psychosociale begeleiding van personen die het slachtoffer werden van misbruik of geweld
 • Dekken van medische kosten van slachtoffers
 • Verdeling van hygiëne- en beschermingskits onder slachtoffers

Juridische begeleiding

Voorbeelden van geplande activiteiten:

 • Juridische begeleiding van ontheemden, terugkeerders, slachtoffers van misbruik of geweld
 • Politiek werk rond de bescherming van doelgroepen

Sociaaleconomische re-integratie

Voorbeelden van geplande activiteiten:

 • Steun in contanten voor families van ontheemden, vluchtelingen, terugkeerders en voor de kwetsbaarste families in de gemeenschappen die opvang geven, om in te spelen op de elementairste noden en sociaaleconomische re-integratie in de hand te werken
 • Begeleiding, uitbouw en beheer van spaar- en kredietgroepen
 • Beroepsopleiding voor jongeren, organisatie via verenigingen van opgeleide jongeren, ondersteuning van deze vereniging met werkkits

Voor en samen met ontheemden en gemeenschappen die opvang geven

Wij werken voor en samen met ontheemden én gemeenschappen die opvang geven:

 • 17.700 personen zullen sociaaleconomisch en sociaalprofessioneel worden gere-integreerd (met voorrang voor families die opvang geven aan in de steek gelaten kinderen, wezen, kinderen met hiv, jonge meisjes en vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel of gender-gebonden geweld)
 • 5.000 families zullen voorlichting krijgen over kinderrechten en kinderbescherming
 • 3.000 personen zullen juridische begeleiding krijgen (in de steek gelaten kinderen, slachtoffers van verkrachtingen en seksueel misbruik, vrouwen en jonge meisjes)

De hele bevolking zal voordeel hebben bij de effecten van het project: Caritas organiseert voorlichtingscampagnes over diverse thema’s op het vlak van bescherming. Over kinderrechten, seksueel en gender-gebonden geweld en toegang tot justitie.

 


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Nood aan bescherming en middelen om te overleven in Niger

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op