Heropbouw van gemeenschappen die getroffen werden door tyfoon Haiyan (REACH)

Caritas International België Heropbouw van gemeenschappen die getroffen werden door tyfoon Haiyan (REACH)

Caritas International

Caritas International

07/11/2016

Plaats:

Filipijnen, in diverse regio’s, onder meer via de versterking van de lokale partner

Budget:

€ 3.981.278

Duur:

3 jaar

Lokale partners:

Nassa/Caritas Filipijnen

Eigen fondsen:

€ 100.000

Context

Caritas International wil haar hulpverlening aan de Filipijnse gezinnen die drie jaar geleden getroffen werden door de tyfoon Haiyan, verder uitbreiden. Het gaat erom geïntegreerde globale oplossingen te bieden bij de heropbouw. We werken in verschillende domeinen: risicobeperking, huisvesting, toegang tot proper water en hygiëne, socio-economische projecten en milieubeheer.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn divers:

1. Risicobeperking
– Partners en dorpshoofden krijgen de nodige vorming om de schade bij eventuele nieuwe rampen zo veel mogelijk te beperken.
– Evacuatiecentra zorgen voor een veilig onderdak.

2. Betere huisvesting
– Metsers en schrijnwerkers leren materialen kennen die weerstand bieden bij natuurrampen. Ze gebruiken deze materialen bij de heropbouw of bij reparaties aan huizen.
– Beleidsbeïnvloeding resulteert in duidelijke regels wat betreft het grondbezit.
– Constructieplannen houden rekening met natuurrampen en zorgen voor de nodige weerstand.

3. Toegang tot water en infrastructuur voor hygiëne (WASH)
– Caritas bouwt met haar partners en de lokale bevolking de nodige infrastructuren.
– We verzekeren de toegang tot hygiëne en water voor iedereen.

4. Inkomsten genereren
– Aanleren van nieuwe technieken leidt tot nieuwe economische activiteiten en ondernemerschap.
– Organiseren van commerciële markten en marketingtools die ter beschikking worden gesteld zorgen voor de verdere ontwikkeling van de handel in lokale producten.

5. Beheer van natuurlijke rijkdommen
– De bevolking is dankzij sensibilisatie en vorming overtuigd van de waarde van de natuurlijke rijkdommen en het belang van de strijd tegen klimaatwijziging.

Doelgroep

  • Aantal rechtstreekse begunstigden: 20.068 families
  • Aantal indirecte begunstigden: 4.258 families

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op