Versterking van het systeem voor humanitaire monitoring

Caritas International België Versterking van het systeem voor humanitaire monitoring

© Caroline Thirion

© Caroline Thirion

23/01/2020

Plaats:

In 14 provincies van het noordwesten (vroeger de Evenaarsprovincie), zuidoosten en Groot Kasai

Budget:

€ 374.000

Duur:

Van 1/09/2019 tot 31/3/2020

Eigen fondsen:

€ 36.000

Lokale partners:

de lokale afdelingen van Caritas in de betrokken provincies

Context

Vandaag de dag zijn Noordwest-Congo (ex-Evenaarsprovincie) en Zuid-Katanga (Haut Katanga, Lualaba, Haut Lomami) twee regio’s van het land die in de vergetelheid raken doordat onvoldoende informatie de juiste actoren bereikt, wat ook veroorzaakt wordt doordat er niet veel humanitaire organisaties aanwezig zijn.

Deze regio’s worden bestempeld als “ontwikkelingszones”, terwijl ze toch regelmatig zware humanitaire crisissen kennen. Zo zijn er de recente gebeurtenissen in Yumbi (december-2018), de Ebola-epidemie in de Evenaarsprovincie (2018) en de overstromingen in het Congobekken (een terugkerende crisis). Deze informatie wordt in de eerste plaats bekend gemaakt door de media en niet door humanitaire hulpverleners, die het druk hebben met hun werk in de crisiszones van Oost-Congo.

De Kasaï-regio van haar kant krijgt meer aandacht, maar lijdt onder een chronisch gebrek aan financiering door de belangrijkste humanitaire donoren.

Doelstelling

De rol van de actoren in het humanitair monitoringssysteem is van cruciaal en strategisch belang om de gevolgen van crisissen voor de bevolking te verzachten, om de humanitaire actoren en de staatsorganen systematisch te informeren over dergelijke situaties en om te kunnen pleiten voor een snelle en doeltreffende humanitaire respons.

Dit project monitort het noordwesten en Kasaï, maar heeft ook tot doel de humanitaire monitoring in te zetten in nieuwe gebieden van het Caritas-netwerk (ex-Katanga) door gebruik te maken van de methodologie en de instrumenten van het systeem voor humanitaire monitoring.

Activiteiten

  • Verzamelen en doorgeven van uitgebreide informatie over de humanitaire en veiligheidssituatie via het Caritas-alarmsysteem.
  • Informatie bundelen in de vorm van een waarschuwingsmatrix en deze doorgeven aan de humanitaire coördinatie.
  • Samenwerking en complementariteit met andere humanitaire actoren.
  • Trainen van de mensen die lokaal verantwoordelijk zijn voor de waarschuwingen zodat ze pertinente informatie over humanitaire crisissen kunnen verzamelen en doorgeven.
  • Zorgen dat de verantwoordelijken voor de waarschuwingen met de juiste structuren zijn uitgerust
  • In verschillende humanitaire fora pleiten voor het waarschuwingssysteem zodat een antwoord geboden kan worden op de noden van de bevolking.

Doelgroep

De volledige bevolking van deze 14 provincies kan gebaat zijn bij de activiteiten van de humanitaire monitoring. Een snelle waarschuwing is vaak cruciaal om op tijd antwoord te kunnen bieden tot in de verste uithoeken van het land.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op