Versterking van de veerkracht van de slachtoffers van Boko Haram

Caritas International België Versterking van de veerkracht van de slachtoffers van Boko Haram

© Sam Phelps/Caritas

© Sam Phelps/Caritas

29/08/2018

Plaats:

Regio van Diffa

BUDGET:

€ 762.086

DUUR:

10 maanden (1 juni 2018 tot 31 maart 2019)

Lokale partner:

Caritas Développement Niger (CADEV Niger)

Eigen fondsen:

€ 100.000

Context : Boko Haram

Sinds 2012 vangt de regio Diffa mensen op die zijn gevlucht voor de aanslagen van Boko Haram in Nigeria. Sinds 2015 pleegt Boko Haram ook aanslagen in Niger zelf. Nu is bijna één inwoner op twee van de regio Diffa een vluchteling of intern ontheemde. Bovendien werden een aantal jobs (visvangst, paprikateelt, taxi-moto) in de zone tijdelijk verboden om veiligheidsredenen zodat het moeilijk is om geld te verdienen.

Sinds december 2016 zijn de aanvallen sterk verminderd. We zien zelfs dat Nigerese strijders die actief waren in Boko Haram deserteren. Ondanks deze tijdelijke stilte en de bevrijding van bepaalde dorpen in Nigeria, twijfelen de vluchtelingen en ontheemden om terug te keren. Ze zijn getraumatiseerd door de methodes die de terreurgroep gebruikt en door de spanning die nog aanwezig is.

Op agro-pastoraal niveau was er een tekort in de oogst dit jaar. De massale aankomst van ontheemden/vluchtelingen en een deel van hun vee zorgde voor overbegrazing van de zone. Het beperkte bosbestand, waarvan de kap en verkoop een van de weinige inkomsten-genererende activiteiten vormen, staan onder druk. De situatie is dus extreem moeilijk voor de gastbevolking, intern ontheemden en vluchtelingen.

Doel: kwetsbaarheid verminderen

Het project wil bijdragen aan de versterking van de veerkracht van de gastbevolking, intern ontheemden en vluchtelingen die slachtoffer zijn van Boko Haram en in Diffa, Chetimari en Mainé Soroa wonen.

Activiteiten

Om deze doelstellingen te bereiken, zetten we volgende activiteiten op:

 • Identificatie en registratie van 1.000 gezinnen (intern ontheemd, vluchtelingen, gastbevolking), van vrouwen voor inkomsten-genererende activiteiten en 200 jongeren voor activiteiten die met het milieu te maken hebben;
 • de toekenning van 32.500 FCFA per maand en per huishouden voor 6 maanden;
 • een participatief proces om te kiezen waar de recreatieve centra komen;
 • opzetten van twee centra, rekrutering en vorming van de animatoren;
 • opvolging van de werking van het centrum;
 • vorming van de actoren op het terrein om inkomsten-genererende activiteiten op te zetten;
 • het toekennen van kapitaal aan de vrouwen voor inkomsten-genererende activiteiten;
 • de vorming van jongeren om straatstenen in plastiek te maken;
 • afvalophaling;
 • toekenning van 500 verbeterde huishoudkits;
 • sensibiliseringsactiviteiten over milieubescherming;
 • schenken van plastieken straatstenen aan de gemeentes.

Doelpubliek

Dit project beoogt 18.185 personen waarvan 10.205 vrouwen. De verschillende doelgroepen worden als volgt verdeeld:

 • 500 intern ontheemde gezinnen, 250 vluchtelingengezinnen, 250 gastgezinnen;
 • 500 vrouwen voor inkomsten-genererende activiteiten (gastbevolking, vluchtelingen of intern ontheemden);
 • 500 vrouwen en 200 meisjes of jongens voor de verbeterde huishoudens;
 • 200 ontheemde kinderen die niet naar school gaan.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op