Steun aan de slachtoffers van voedselonzekerheid in Niger

Caritas International België Steun aan de slachtoffers van voedselonzekerheid in Niger

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

30/08/2018

Plaats:

Regio's Niamey en Maradi, in Makalondi, Téra, Torodi, Dolbel, Dongondoutchi, Konni, Maradi, Zinder, Tahoua en Agadez

BUDGET:

€ 250.000

Duur:

2 maanden; van 15 augustus 2018 tot 15 oktober 2018

Lokale partner:

CADEV Maradi

Eigen fondsen:

€ 30.000

Context

Sociopolitieke crisissen  in bepaalde buurlanden zijn er de oorzaak van dat groepen zich verplaatsen naar Niger en ook binnen Niger zelf.  Dit veroorzaakt extra druk op de voedselvoorrraden. Heel wat gezinnen moeten het tijdens een schaarsteperiode tussen twee oogsten in, met weinig of geen eten stellen. Ook overstromingen in Niger zorgen soms voor een destabilisatie van het productiesysteem en schaarste.

De overlevingsmechanismen bij voedselcrisissen bestaan hoofdzakelijk uit de verkoop van vee, vee dat eigenlijk in de eerste plaats bedoeld is als spaarpot om het hoofd te kunnen bieden bij tegenslagen op het veld. Ook werktuigen worden verkocht. Een deel van de oogst dat bestemd om als zaaigoed te gebruiken wordt opgegeten. Jongeren trekken weg om in de steden of in het buitenland te werken.

Willen we in deze context de mensen meer voedselzekerheid hebben dan moeten we zorgen dat er meer voedsel beschikbaar is en dat de gezinnen toegang hebben tot dat voedsel. We  moeten ze beter wapenen tegen crisissituaties en hun sterker maken op het vlak van preventie.

 

Objectief

Met dit noodhulpprogramma willen we de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van levensmiddelen verzekeren voor gezinnen die voedselonzeker zijn.

Activiteiten

  • Voedseldistributie aan specifieke doelgroepen die niet genoeg te eten hebben.
  • Verkoop van granen aan een gematigde prijs. Dit zal vooral gebeuren in die dorpen waar nog geen gemeenschappelijke graanbanken bestaan. Op die manier kan ook de prijs geregulariseerd worden op de verschillende markten.
  • Cashgeld. We willen hiermee de steun voortzetten aan gezinnen in moeilijkheden die nog nooit steun hebben ontvangen. Gezinnen kunnen hiermee zelf dat voedsel aankopen waar de gezinsleden het meest behoefte aan hebben en gebruik maken van basisdienstverlening.

Doelgroep

Direct betrokken zijn 1.080 gezinnen (7.560 mensen). Het gaat om gezinnen en mensen met voedseltekorten. Concreet:

  • weduwen
  • mensen met een handicap
  • bejaarde personen
  • gezinnen in extreme armoede

 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op