Steun aan Caritas Maradi

Caritas International België Steun aan Caritas Maradi

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

29/08/2018

Plaats:

Maradi

BUDGET:

€ 524.296

Duur:

3 jaar (1 januari 2016 tot 31 december 2018)

Lokale partner:

Caritas Développement Maradi (CADEV Maradi)

Eigen fondsen:

€ 30.000

Context : groot interventiespectrum

Zoals de andere Caritas-organisaties, zet Caritas Maradi in op ontwikkelingsprojecten, sociale actie, noodhulp en heropbouw. Deze projecten worden uitgevoerd voor de kwetsbare bevolking en komen tussen in verschillende domeinen zoals voedselzekerheid, risicobeperking bij rampen, beperking van en aanpassing aan de effecten van klimaatverandering, toegang tot drinkbaar water, educatie, socio-economische re-integratie van gemarginaliseerde sociale groepen (straatkinderen, mensen met een beperking…).

Momenteel zet Caritas Maradi één nationaal en vier diocesane projecten op en beheert het een medisch-sociaal centrum in Maradi. Deze projecten worden wel gefinancierd, maar de diocesane autoriteiten hebben enorme moeilijkheden om de werkingskosten op te nemen en het personeel competent en ervaren te houden. De tweede uitdaging van de diocesane autoriteiten van Maradi is het behouden en versterken van de prestaties van de structuur voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de bevolking die steeds meer uitdagingen moet zien op te lossen.

Doelstellingen: versterking en consolidering

De globale doelstelling is om bij te dragen aan de consolidering van de verworvenheden van de diocesane autoriteiten van Maradi voor een meer kwaliteitsvolle dienstverlening voor de meest kwetsbare bevolking in Niger. Meer specifiek wil het project het volgende bereiken:

  • De technische en operationele capaciteiten van de beroepskrachten en de vrijwilligers versterken zodat ze de kwetsbare bevolking beter kunnen begeleiden;
  • De diocesane autoriteiten van Maradi steunen zodat er stabiliteit is in het kader, dat competent en ervaren is, en zodat de structuur beter werkt;
  •  Versterken van het institutionele en associatieve leven van de diocesane autoriteiten van Maradi en bijdragen aan de zichtbaarheid van deze acties voor een betere belangenbehartiging van de meest kwetsbaren.

Doelpubliek

Dit project steunt de structuur CADEV Maradi en haar uitvoerders, de 6 beroepskrachten en hun vrijwilligers.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op