Semi-commerciële voedselproductie in de Groene Gordel en noodhulp

Caritas International België Semi-commerciële voedselproductie in de Groene Gordel en noodhulp

© Tommy Trenchard

© Tommy Trenchard

15/03/2017

Plaats:

Yei River State en Maridi (jaar 1) + Bidi Bidi vluchtelingenkamp Oeganda (jaar 2)

Budget:

859.959 euro

Financiering:

Caritas International (278.515euro) en Swiss Agency for Development and cooperation

Lokale partners:

Caritas Yei en Tombura-Yambio (jaar1) + Caritas Arua (Oeganda) (jaar2)

Duur:

augustus 2015 tot juli 2017

Doelstelling

De meeste boeren consumeren wat ze oogsten. Zij hebben nauwelijks inkomsten, wat hen erg kwetsbaar maakt. We willen boerengroeperingen helpen bij de overschakeling van overlevingslandbouw naar kleinschalige commerciële landbouw. Met een verhoogde productie en de efficiënte organisatie van de verkoop van overschotten, krijgen de boerenfamilies meer inkomsten.

Het geweld in Yei gooit roet in het eten. In Maradi blijven we zo goed mogelijk verder werken. Vanaf augustus 2016 wordt een deel van het budget ook gebruikt voor noodhulp in de stad Yei en voor de mensen uit die regio die gevlucht zijn over de grens naar Bidi Bidi kamp in Oeganda.

Context

Jaar 1
Om de productie te verhogen worden onder meer volgende activiteiten opgezet:
– De introductie van ossen voor het ploegen en vorming hieromtrent zal het werk verlichten en versnellen
– Werktuigen en vorming helpen de boeren om extra grond geschikt te maken voor de landbouw
– Alle 70 boerenverenigingen leggen een demonstratieveld aan. Zij krijgen continue technische begeleiding
– Boeren worden getraind om specialist te worden in de vermeerdering van zaaigoed
Om de verkoop doeltreffend aan te pakken bouwen 26 boerenverenigingen een gemeenschappelijke opslagplaats. De leiders krijgen trainingen in stockeren van landbouwproducten, het beheren van opslagruimtes en het op de markt brengen van hun producten. Via de radio worden lokale landbouwprijzen bekend gemaakt zodat de verkopers rekening kunnen houden met de marktprijzen.

Jaar 2

In juli- augustus 2016 gebeurt het ondenkbare: Yei, Zuid-Soedans meest vreedzame regio en de graanschuur van de hoofdstad Juba verandert op een paar weken tijd van een economische groeiregio in een oorlogszone. In juli komt het tot gevechten in de hoofdstad en de rebellen vluchten via Yei naar Congo. Het regeringsleger dat hen achtervolgt, laat een spoor van vernieling na.
De opgestarte activiteiten worden ingeperkt maar verder gezet waar de veiligheid het toelaat en de boeren ter plaatse zijn gebleven. In de stad Yei krijgen 2.400 kwetsbare verplaatste personen een voedselpakket van 36 kilo maïsbloem, 6 kilo bonen en 1 liter olie, zowat de helft van hun maandelijkse behoeften, en dat gedurende 8 maanden.

In Oeganda krijgen 15.000 vluchtelingen en 3.750 kwetsbare Oegandezen in Bidi Bidi zaden en gereedschap om hun eigen voedsel te telen (complementair met de voedselbedeling door de Wereldvoedselorganisatie). Caritas organiseert tevens beroepsopleidingen zodat de mensen wanneer ze teugkeren naar hun land onmiddellijk aan de slag kunnen.

Begunstigden

Heel wat boerenverenigingen hebben in het verleden al begeleiding gekregen bij hun landbouwactiviteiten. Vanaf augustus 2015 krijgen de 70 meest dynamische boerengroeperingen uit 6 counties bijkomende steun zodat ze voortrekkers kunnen worden bij het heropstarten van de handel in landbouwproducten. 70 groepen, dat betekent 1.120 boeren of huisgezinnen. Een totaal van 6.720.

Wanneer we een aantal van onze activiteiten opschorten en vervangen door noodhulp, bereiken we 24.702 mensen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op