Rechange: versterking van de respons bij noodsituaties

Caritas International België Rechange: versterking van de respons bij noodsituaties
31/05/2019

Plaats:

6 franstalige Afrikaanse landen: Togo, Senegal, Rwanda, Burundi, DRC, Congo

BUDGET:

€ 806.603,13

Eigen fondsen:

Co-financiering van € 121.478,91, verdeeld over:
- Caritas Oostenrijk: € 102.463,91
- Caritas Vlaanderen: € 7.015
- Caritas Togo-RDC-Rwanda-Burundi-Sénégal-Congo Brazzaville: € 2000/Caritas

Duur:

Van februari 2019 tot januari 2020

Lokale partners:

Caritas Oostenrijk, Caritas Vlaanderen, Caritas International en Caritas Afrika met 6 Caritaspartners in Afrika: Caritas Burundi, Caritas Congo, Caritas Congo asbl (RDC), Caritas Rwanda, Caritas Senegal, OCDI CET (Togo)

Context: nog beter tegemoet komen aan de noden van de bevolking

Na een bevraging in het kader van de revisie van het Strategisch Kader (2015-2019) van Caritas Afrika voor 2019 – 2023, kwamen de sterktes en zwaktes van de Afrikaanse Caritasorganisaties naar voor en werd benadrukt dat er capaciteitsversterking nodig is om beter te beantwoorden aan de noden van de bevolking.

De leefomstandigheden en mogelijkheden om een gepast antwoord te bieden op noodsituaties en rampen wijzen op enkele zwaktes:

  • Een grote kwetsbaarheid van de mensen die door de nationale Caritasorganisaties ondersteund worden;
  • De frequente terugkeer van rampen;
  • Niet genoeg gekwalificeerde personen om de rampen en noodhulp te beheren;
  • Situaties van herhaalde crisissen, vaak met grote verliezen van mensenlevens en vernieling van bestaansmiddelen.

Doelstelling: capaciteitsversterking

Dit project wil de bestaande organisatiestructuren van Afrikaanse Caritasorganisaties verbeteren om zo snel en gepast te kunnen reageren op noodsituaties. Dat zal ze op de volgende manier doen:

  • De organisationele capaciteit van voorbereiding en reactie op noodsituaties van de nationale partners verbeteren door verschillende activiteiten op te zetten, in het bijzonder het opleiden van de mensen die vormingen zullen geven (Training of Trainers, ToT) over de “Core Humanitarian Standard” (CHS), risicobeperking bij rampen (RBR), normen van transparantie en verantwoordelijkheid en regionale uitwisselingen en peer learning-activiteiten.
  • Het vrijwilligersmanagement versterken in de partnerlanden om vrijwilligers te ontvangen en beheren en te antwoorden op noodsituaties. Identificatie, selectie, opleiding, plaatsing en opvolging van de vrijwilligers zal versterkt worden door het vrijwilligersmanagement te ondersteunen en de kennis en vaardigheden over de technische en kwaliteitsnormen te versterken.

Doelpubliek

De 6 Afrikaanse partners: Caritas Burundi ; Caritas Congo (Congo-Brazzaville) ; Caritas Congo asbl (DRC) ; Caritas Rwanda; Caritas Senegal ; OCDI CET (Togo)


Met de steun van het vrijwilligersinitiatief EU Aid Volunteers van de Europese Unie.Caritas International België Rechange: versterking van de respons bij noodsituaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op