Ondersteuning van Burundese vluchtelingen in het kamp Mahama

Caritas International België Ondersteuning van Burundese vluchtelingen in het kamp Mahama
Caritas International België Ondersteuning van Burundese vluchtelingen in het kamp Mahama
27/08/2017

PLAATS:

het Mahamakamp bevindt zich in de Oost-Provincie, district Kirehe, bij de grens met Tanzania aan de rivier Akagera, bisdom Kibungo

BUDGET:

€ 645.000

DUUR:

1 jaar van 1 juni 2017 tot 31 mei 2018

LOKALE PARTNER:

Caritas Rwanda

EIGEN FONDSEN:

€ 30.000

Rwanda

Doelstellingen

Met dit programma wil Caritas International de levensomstandigheden van de meest kwetsbare personen verbeteren: zowel voeding en economische activiteiten als psychosociaal welzijn, zijn hierbij van belang. Ook een betere sociale cohesie in het kamp Mahama moet hiertoe bijdragen.

Rwanda-p1-2

CONTEXT

Sinds april 2015 is er een grote toestroom van Burundese vluchtelingen in Rwanda en in de overige buurlanden van Burundi. Ze zijn op de vlucht voor de onveiligheid en voor conflicten tussen de huidige machtshebbers en hun tegenstanders. In het kamp Mahama alleen al, hebben meer dan 50.000 mensen hun heil gezocht. Tot op vandaag zijn meer dan 400.000 mensen naar het buitenland gevlucht, waaronder 20% naar het buurland Rwanda.

Niemand lijkt te weten wanneer de vrede er komt. Zowel voor Caritas Rwanda als voor de andere partijen in het kamp Mahama en voor de internationale gemeenschap, blijft het een grote vraag. De situatie lijkt meer en meer uitzichtloos. Daarom heeft Caritas beslist om activiteiten op te zetten die de vluchtelingen meer autonomie geven.

BEGUNSTIGDEN

Caritas ondersteunt 4.220 kwetsbare personen:

  • 1.150 mensen ouder dan 60
  • 770 mensen met een beperking
  • 1.300 chronisch zieke personen en mensen die gehospitaliseerd zijn
  • 1.000 vrouwen die gezinshoofd zijn
  • 200 mensen die een specifieke psychosociale begeleiding nodig hebben

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op