Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen

Caritas International België Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen

Isabel Corthier

Isabel Corthier

13/12/2018

PLAATS:

Libanon (Libanongebergte) en Jordanie (Amman, Balqua en Zarqa)

DUUR:

2015-2018 (3 jaar)

BUDGET:

€ 2.759.569 (eerste jaar)
€ 2.847.153 (tweede jaar)

PARTNERS:

Caritas Jordanië en Caritas Oostenrijk

EIGEN FONDSEN:

€ 152.500 (eerste jaar)
€ 75.000 (tweede jaar)

Caritas International België Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen

Doel: aangepast en kwaliteitsvol onderwijs

Dit project streeft ernaar om aan Syrische vluchtelingenkinderen en kinderen van kwetsbare families in het gastland, aangepast, kwalitatief onderwijs en psychosociale steun te bieden in een beschermende omgeving.

Caritas International België Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen

Context: de toekomst van het land in handen van deze kinderen

Naast de enorme nood aan humanitaire hulp en hulp op lange termijn (onderdak, voedsel, gezondheid…), neemt onderwijs een steeds centralere plaats in de overwegingen en engagementen van onze partners. Van de 4 miljoen Syrische vluchtelingen in de buurlanden, zijn bijna de helft kinderen van schoolgaande leeftijd.

Voor velen van hen is het onmogelijk om naar school te gaan, door een hele reeks obstakels: overbevolkte scholen, andere leerplannen, kosten van schoolgerief en/of transport, noodzaak om de kinderen te doen werken om aan de noden van de familie tegemoet te komen, trauma’s door het meegemaakte geweld…

Als gevolg haken honderdduizenden kinderen af, sommigen onder hen gaan al jaren niet meer naar school.

Bovenop de individuele situatie van elk kind dat een betere toekomst ontzegd wordt, staat ook de toekomst van Syrië en van de hele regio op het spel: het zijn deze kinderen en jongeren die terug een vreedzame en democratische samenleving zullen moeten opbouwen. Om een verloren generatie te voorkomen, verstrekt Caritas educatieve steun aan deze gemeenschappen.

Doelgroep: Syrische, Libanese en Jordaanse kinderen

Sinds meer dan 3 jaar kunnen 7.350 kinderen (waarvan drie kwart Syriërs en een kwart Libanezen of Jordaniërs) rekenen op de steun van Caritas. Ongeveer 1.000 ouders en 36.000 andere personen hebben indirect baat bij onze activiteiten.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws