Noodhulp: voedsel en zaden in Wolaita

Caritas International België Noodhulp: voedsel en zaden in Wolaita

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

26/03/2018

Duur:

Januari 2018 - maart 2019

Plaats:

Wolaita, in de SNNP regio (Southern Nations, Nationalities and Peoples)

Lokale partner:

Diocesane Caritas van Soddo

Budget:

€ 215.700

Eigen fondsen:

€ 215.700

Context

In mei 2017, nog voor de oogst, bleek uit een evaluatie dat de komende oogst ver onder de verwachtingen zou liggen. Sommige gebieden zouden 65 tot 85% minder hebben. Regelmatige droogte heeft de voorraden van de boeren uitgeput en hun mogelijkheid om zaden te behouden en te kopen ondermijnd, waardoor ze ook minder snel kunnen herstellen van de effecten van de droogte. Gezinnen die worden geleid door een vrouw of een man met beperkte financiële middelen, zijn kwetsbaarder omdat ze minder bestand zijn tegen onverwachte gebeurtenissen. Vrouwen hebben het ook moeilijker om toegang te krijgen tot krediet en om zaden te lenen van andere boeren. Bovendien hebben kwetsbare gezinnen niet de inkomsten om zaden van de lokale markten te kopen.

In de Wolayta zone is het aantal mensen dat nood heeft aan voedselbijstand gestegen van 49.417 tot 80.939 in januari 2017 en tot 178.224 in juni 2017. Dit aantal kan nog oplopen in 2018. Ook al voorzien de overheid en andere organisaties hulp in bepaalde gebieden, ze kunnen niet de hele regio bereiken. In de 2 zones van dit project, waren in juni 2017 9.700 mensen die nood hadden aan voedselhulp, maar er was nog geen humanitaire hulp.

Doelstelling

De algemene doelstelling van dit project is om bij te dragen tot de verbetering van de voedselzekerheid en weerbaarheid van gezinnen die door de droogte getroffen worden. Concreet betekent dit dat ondervoede en voedselonzekere gezinnen betere toegang moeten krijgen tot voedsel of cash en dat de toegang tot verbetere zaden of biomeststof moet worden verbeterd om zo de landbouwproductie te doen toenmen.

Activiteiten

  • “Cash for work” voor de aanleg van een vijver
  • Toegang faciliteren tot verbeterde zaden (bonen, maïs, biomeststof)
  • Vormingen over betere landbouwpraktijken

Doelgroep

Het project zal 5.265 gezinnen direct en 26.325 mensen indirect bereiken. Deze personen worden geselecteerd via strikte criteria om de meest kwetsbaren te bereiken.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws