Milieuvriendelijke kookkachteltjes

Caritas International België Milieuvriendelijke kookkachteltjes

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

30/08/2018

Plaats:

Regio Diffa, Niger

Budget:

€ 135.200

Duur:

6 maanden; van 1 september 2018 tot 28 februari 2019

Lokale partner:

CADEV Maradi

Context

In de Diffa regio heerst ondertussen al drie jaar grote spanning als gevolg van de opstand van Boko Haram. Die begon in Nigeria maar heeft zich ondertussen verspreid over de vier landen die aan het Tsjaadmeer grenzen. Diffa is het toevluchtsoord voor heel wat vluchtelingen uit Nigeria en voor Nigerese ontheemden (ongeveer 300.000). Een groot deel van hen houdt zich op in het stedelijk gebied van de Diffa regio.

In de streek is er al weinig bebossing. Met het grote aantal mensen die erbij gekomen zijn, is het volume hout dat gekapt wordt om eten te koken enorm toegenomen.  Daarnaast gaan veel mensen ook hout kappen om te verkopen en zo inkomsten te verwerven. De meeste van de traditionele jobs (vissen, taxi-moto, teelten op de oevers van het meer) mogen immers momenteel niet uitgevoerd worden van de veiligheidsdiensten.  Met dit verbod willen ze strooptochten en aanvallen van de leden van Boko Haram voorkomen.

De meeste mensen – lokale bevolking en vluchtelingen – gebruiken eenvoudige contructies om eten te koken. De meest verspreide techniek is die van de ‘drie stenen’, waarbij veel hout gebruikt wordt dat eigenlijk maar voor 15% rendeert. Om deze verspilling tegen te gaan promoten we het gebruik van gesloten kacheltjes die de warmte concentreert in een ketel en en er voor zorgt dat er minder hout moet gebruikt worden.

Objectief: de impact van de crisis van het Tsjaadmeer op het klimaat verminderen

Met dit project willen we de impact van de crisis rond het Tsjaadmeer op de bebossing in de streek en dus op het milieu en het klimaat beperken. We doen dit door meer efficënte en milieuvriendelijke manieren om te koken te promoten, zowel bij de dorpsbewoners als bij de vluchtelingen.

Onze concrete aanpak:  we sensibiliseren rond milieu en de link tussen houtkap en klimaatverandering. We tonen aan de gezinnen hoe ze met minder hout evengoed kunnen koken (verbeterde kachteltjes). Met de gemeenschap werken we aan herbebossing.

 

Activiteiten

  • Sensibilisatie van doelgroepen rond mileubescherming met bijzondere aandacht voor de negatieve gevolgen van  ontbossing.
  • Vorming van een groep mensen rond de bouw van vaste verbeterde kookvuren gebouwd met lokale materialen (klei en stenen).
  • Vorming van lokale ambachtslui rond de construtie van verbeterde metalen kacheltjes die verplaatsbaar zijn.
  • Vorming van dorpsbewoners en vluchtelingen rond het gebruik van vaste verbeterde kookkachteltjes en aardgas.
  • Aanplanting van lokale bomen in de zones waar gekapt werd.

Doelgroep

De mensen die we willen bereiken zijn kwetsbare families in de stedelijke zone van Diffa, zowel lokale bewoners als intern ontheemden of vluchtelingen uit Nigeria. Het gaat om mensen die het meest te lijden hebben onder de Diffa-crisis. Mensen die niet alleen hout nodig hebben om eten te kopen, maar vaak ook hout kappen om te verkopen omdat dat hun enige manier is om inkomsten te verwerven. Als ze minder hout gebruiken, zullen de vrouwen minder tijd moeten besteden aan het houdhakken en zullen ze andere dingen kunnen doen.

Het aantal mensen die hierbij betrokken zijn wordt op 7.720 geschat. Dat betekent concreet:

  • 1.000 verbeterde metalen kookkacheltjs voor een gemiddelde van 7 personen per gezin.
  • 100 verbeterde kachteltjes in klei en steen eveneens voor een gemiddelde van 7 personen.
  • Een twintigtal ambachtslieden.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op