Socio-educatieve integratie van vluchtelingenkinderen en Libanese kinderen (Klayaa)

Caritas International België Socio-educatieve integratie van vluchtelingenkinderen en Libanese kinderen (Klayaa)

© Caritas Internationalis

© Caritas Internationalis

27/08/2016

PLAATS:

De streek van Klayaa, regio Marjeyoun (Zuid-Libanon)

BUDGET:

€ 80.985

DUUR:

1 jaar, van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017 (hernieuwing voorzien voor 2 bijkomende jaren)

LOKALE PARTNERS:

Abdij van Scroumont (Solidarité Cistercienne)

EIGEN FONDSEN:

€ 62.660

Liban

DOEL

De prestaties verbeteren van de kinderen die risico lopen om af te haken, hen laten groeien, verminderen van kinderarbeid en misdaad in de kwetsbare Libanese gemeenschappen, en de socio-educatieve integratie van de vluchtelingenkinderen promoten.

CONTEXT

Meer dan 4 miljoen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht, hoofdzakelijk naar Turkije, Libanon, Jordanië en Irak en in mindere mate naar Egypte, Noord-Afrika… en Europa. De situatie in Libanon is bijzonder moeilijk, aangezien de anderhalf miljoen vluchtelingen meer dan een kwart van de bevolking van het land vertegenwoordigen. Naast Syriërs zijn er ongeveer 50.000 Irakezen, vaak christenen, op de vlucht voor het geweld van IS.

De verslechterende socio-economische situatie bracht veel sociale problemen met zich mee, zeker onder kinderen en adolescenten, Libanezen en vluchtelingen. Deze kinderen maken een aanzienlijk deel uit van de bevolking: 37% van de Libanezen, 38 % van de Palestijnse vluchtelingen en 53% van de Syrische en Iraakse vluchtelingen.

De vluchtelingenkinderen en de kwetsbare Libanese kinderen in de gastgemeenschappen, kampen met dezelfde problemen: armoede, krappe en ongezonde behuizing, delinquent gedrag, kinderarbeid, geweld, beperkte toegang tot zorg en veel schooluitval. De internationale en nationale organen bundelen de krachten om bescherming en basisbijstand te verzekeren voor deze kinderen in verschillende benadeelde Libanese regio’s.

Voor de vluchtelingekinderen is de situatie nog kritieker, ook al is een groot aantal van hen in het schoolsysteem geïntegreerd. Hun zwaktes zijn nog groter dan die van hun Libanese leeftijdsgenoten; ze ondervinden grote moeilijkheden om de Libanese lessen te volgen door taalproblemen.

BEGUNSTIGDEN

Caritas International werkt aan de uitbreiding en versterking van haar optreden om een groter aantal vluchtelingenkinderen te kunnen opnemen. De kinderen worden geïdentificeerd en geselecteerd door de sociaal assistent van Caritas Libanon die in het sociaal centrum van Klayaa werkt en ook huisbezoeken doet.

De indirecte begunstigden zijn de families en leden van de gemeenschap die bewustmakingssessies zullen volgen over diverse thema’s die te maken hebben met het promoten en beschermen van kinderrechten.

Liban-p4-2

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op