Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

Caritas International België Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

© Caritas Internationalis

© Caritas Internationalis

25/08/2016

PLAATS:

In stedelijke gebieden doorheen Jordanië (Caritas centra in Amman, Irbid, Zarqa, Balqa, Madaba, Karak en Mafraq).

BUDGET:

€ 2 139 950

DUUR:

12 maanden, van januari tot december 2015

LOKALE PARTNERS:

Caritas Jordanie

EIGEN FONDSEN:

€ 75.000

Jordanie-NL

DOEL

Dit project heeft als doelstelling bij te dragen aan de voedselzekerheid; en gezondheidszorg, bescherming en bijstand te bieden, zodat de vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs terug in waardige omstandigheden kunnen leven.

CONTEXT

Meer dan 4 miljoen Syriërs vond zijn toevlucht in de buurlanden, vooral in Turkije, Libanon, Jordanië, Irak, en in mindere mate in Egypte, in Noord-Afrika… en in Europa. De crisis die in Irak veroorzaakt werd door de opmars van de groepering Islamitische Staat (IS) bracht bovendien een toevloed van Iraakse vluchtelingen naar Jordanië. De meeste van hen zijn afkomstig uit minderhedengroepen, vooral christenen. Naast deze bevolking van 6,5 miljoen, huisvest Jordanië nog meer dan 1,4 miljoen Syrische vluchtelingen (waarvan er slechts 600.000 geregistreerd zijn), 220.000 Irakezen (waarvan sommigen op de vlucht voor de oorlog van 2003-2011), … en 2,4 miljoen reeds lang gevestigde Palestijnen.

De situatie werd er nog erger op wanneer het Wereldvoedselprogramma, dat zwaar ondergefinancierd wordt door de internationale gemeenschap, begin juli aankondigde dat het zich genoodzaakt ziet te stoppen met haar voedselhulp aan vluchtelingen buiten de kampen. 440.000 personen komen hierdoor in extreme moeilijkheden.

Na een eerste bijdrage van 75.000, verzamelt het Caritas netwerk zoveel mogelijk, maar slaagt er tot op dit moment nog steeds niet in om genoeg middelen te verwerven om de verschillende dringende noden in de regio te financieren.

BEGUNSTIGDEN

Ons programma richt zich op de meest kwetsbare vluchtelingen, die elk afzonderlijk op verscheidene criteria geïdentificeerd werden. Vanaf het prille begin van de Syrische crisis eist de Jordaanse overheid van de humanitaire organisaties dat deze ten minste 30% van hun programma’s besteden aan zeer kwetsbare Jordaanse families. Dit is een eerlijk en relevant beleid dat bijdraagt aan de vermindering van de potentiële spanningen tussen de verschillende gemeenschappen. Op een totaal van 24.000 directe begunstigden, bereikte het programma 50% Syriërs, 20% Irakezen en 30% Jordaniërs.

Jordanie--p1-2

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op