Voedselzekerheid in Port-au-Prince en Jérémie

Caritas International België Voedselzekerheid in Port-au-Prince en Jérémie
Caritas International België Voedselzekerheid in Port-au-Prince en Jérémie
05/10/2016

Plaats:

Jérémie

Duur:

Januari 2011 - December 2013

Lokale Partners:

Caritas Haïti

haiti-NL

Doel

Om de voedselzekerheid net buiten de stad te verhogen en de plattelandsvlucht tegen te gaan lanceert Caritas International een project in de gemeentes Cornillon/Grand Bois en Jérémie. Het maakt deel uit van het programma: Steun aan de heropbouw van Haïti, gecofinancierd door DGD via 11.11.11

Onze activiteiten:
•Vorming van boeren
•Verdeelsysteem van voorraden en meststoffen creëren
•Economische steun aan kleine bedrijven
•Dieren van een verbeterd ras verdelen
•Anti-erosie structuren uitbouwen
•Productie en verdelen van plantgoed
•Versterking van de lokale acteurs (partners, lokale organisaties)

Context

Door de aardbeving zijn veel vluchtelingen terecht gekomen in het bisdom Jérémie (plus 20% ) en in Cornillon/Grand Bois en moeten er meer monden gevuld worden. Het verhogen van de voedselproductie is ook cruciaal omdat Jérémie een belangrijke rol speelt in de voedselbevoorrading van de hoofdstad.

Al voor de aardbeving kampten beide streken met een lage voedselzekerheid agv een samenspel van factoren, nl. veel erosie, planten van teelten met een laag rendement, te weinig meststoffen, te weinig zaaigoed van kwaliteit, enz.

Volgens de laatste berichtgeving van onze Haïti-expert loopt het voedselzekerheidsproject in Jérémie en Cornillon meer dan behoorlijk. Op beide plaatsen bestaat het programma uit 3 luiken: duurzame landbouw, verbetering van het vee en milieubeheer. De boomkwekerijen waar mensen plantgoed en jonge boompjes kunnen halen draait goed, vaccinatiecampagnes en de aanwezigheid van dierenartsen houden het vee gezond, microkredieten worden verdeeld om inkomstengenerende activiteiten op te starten en vele akkergronden die op een helling liggen zijn intussen voorzien van anti-erosiemuurtjes van aarde en stro om grondverzakkingen te voorkomen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op