Humanitaire hulp voor verdreven personen in Zuid-Kivu

Caritas International België Humanitaire hulp voor verdreven personen in Zuid-Kivu
18/09/2020

Plaats:

Zuid-Kivu

Doelgroep:

24.000 verdreven personen

Budget:

1.250.000 euro

Duur:

1/07/2019 tot 31/1/2022

Partners:

Caritas Bukavu (Congo)

Financiering:

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (België)

Geweld drijft mensen op de vlucht

15,6 miljoen mensen in Congo hebben humanitaire hulp nodig volgens de Verenigde Naties. Meer dan een miljoen leeft in Zuid-Kivu, de provincie die op de trieste derde plaats komt als het om humanitaire noden gaat. Zuid-Kivu heeft regelmatig te maken met volksverhuizingen als reactie op aanvallen van gewapende troepen en op militaire operaties van de FARDC, het Congolese leger. Ook de illegale exploitatie van mijnen drijft mensen op de vlucht. Die voortdurende, vaak onvoorspelbare verplaatsingen, maken het moeilijk om de bevolking op een duurzame manier te ondersteunen.

Noodhulp voor ontheemden, werkgelegenheid voor terugkeerders

De keuze van de mensen die bij het project betrokken worden, gebeurt op basis van materiële kwetsbaarheid en van sociale kwetsbaarheid (mensen met een beperking, alleenstaande vrouwen, alleenstaande kinderen, bejaarden, enz.) en dit in samenspraak met de lokale verantwoordelijken.  Het programma heeft twee luiken, elk met een verschillende doelgroep.

Een eerste luik richt zich tot de ontheemden (16.800 mensen). Ze hebben vaak nauwelijks iets mee kunnen nemen op hun plotse vlucht. Zij krijgen materiële hulp aangepast aan hun noden. Meestal gaat het bij aankomst om voedsel en basisgoederen. Caritas International België geeft soms ook cash geld zodat mensen het hoogstnodige zelf kunnen betalen (dat kan eten zijn maar ook medische zorg of schoolgeld voor de kinderen al naar gelang de behoeften van de familie). De hulpverlening gebeurt in samenwerking met andere spelers op het terrein. Na een dringende tussenkomst wordt met alle betrokkenen een evaluatie gemaakt en wordt de efficiëntie van de interventie geanalyseerd.

Het tweede luik richt zich tot mensen die na hun omzwervingen teruggekeerd zijn naar hun streek (7.200 mensen). We zorgen ervoor dat ze opnieuw aan het werk kunnen, hoofdzakelijk in de landbouw waarbij aspecten een duurzaam beheer van de bodemrijkdommen en het milieu (agro-ecologie) worden geïntegreerd. We gaan met hen op zoek naar hoe ze wat ze verworven hebben kunnen behouden, hoe ze zich kunnen beschermen tegen risico’s.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op