Hulp en begeleiding van migranten

Caritas International België Hulp en begeleiding van migranten

© Caritas Niger - Tilliberi, Gennaio Niger (2013)

© Caritas Niger - Tilliberi, Gennaio Niger (2013)

29/08/2018

Plaats:

Regio's van Agadez en Niamey

BUDGET:

659.788€

Duur:

3 jaar (van 1 januari 2017 tot 31 december 2019)

Lokale partner:

Caritas Développement Niger (CADEV Niger)

Eigen fondsen:

€ 90.000

Context: significante migratie

Zoals in veel landen in de wereld zijn er in Niger heel wat jongeren die clandestien migreren. Ze kunnen geen permanent werk vinden door het te korte regenseizoen, de beperkte arbeidsmarkt en de fragiele socio-economische situatie in het land. Agadez, gesitueerd in het noorden van het land, is sinds lange tijd een transitpunt voor seizoensmigratie van Nigerezen naar Libië en Algerije.

Niger is daarnaast ook een belangrijke transitzone in West-Afrikavoor intercontentinentale migratie. Veel migratieroutes komen samen in Agadez. Wie wil migreren, moet daar een smokkelaar vinden om de woestijn over te steken, daarna naar de kust van Libië of Algerije te gaan en vervolgens de Middellandse Zee te bereiken. De Europese Unie heeft akkoorden getekend met Algerije en Libië om de mensen die naar Europa willen migreren terug te nemen, waardoor deze landen de politieagenten van Europa geworden zijn. Uiteindelijk worden de migranten over de grens gezet en teruggedreven naar Agadez. Ze passeren daarna langs Niamey om terug te keren naar hun plaats van vertrek.

Na Agadez worden de migranten blootgesteld aan veel natuurlijke gevaren zoals de oversteek van de woestijn. Ze lopen ook het risico op heel wat mensenrechtenschendingen zoals gebruik van geweld en het niet bijstaan van personen in gevaar.

Doelstelling: kwetsbaarheid verminderen en capaciteiten versterken

Het project draagt bij tot de vermindering van de kwetsbaarheid van migranten op het Nigerese grondgebied, of ze nu naar Europa willen vertrekken, terug over de grens zijn gezet of zijn teruggekeerd, door hen humanitaire hulp te bieden. Caritas International versterkt ook de capaciteiten van de lokale Caritas -CADEV Niger- met betrekking tot opvang, oriëntering en begeleiding van migranten.

Activiteiten

Om deze doelstellingen te bereiken, zetten we de volgende activiteiten op:

  • sensibilisering en informatieverspreiding over hun rechten en plichten en de realiteit van migratie voor personen die naar Europa willen vertrekken;
  • hulp voor mensen die teruggedreven zijn uit Europa, Libië en Algerije en aan personen die willen terugkeren;
  • capaciteitsversterking van de lokale Caritas – CADEV Niger- wat betreft opvang, oriëntering en begeleiding van migranten.

Doelpubliek

Drie doelgroepen werden geïdentificeerd in het kader van het project:

  • Kandidaten om naar Europa te vertrekken;
  • Mensen die werden teruggedreven uit Europa
  • Mensen met de Nigerese nationaliteit die zijn teruggekeerd, of van elke andere nationaliteit die gerepatrieerd zijn vanuit Algerije en Libië.

De directe begunstigen van dit project zijn buitenlandse migranten (95%) en de teruggestuurde Nigerezen (5%), waaronder kinderen en vrouwen die terugkeren uit Algerije of Libië. Het aantal directe begunstigden wordt geschat op ongeveer 150 per maand, dit zijn 1.800 personen per jaar en dus 5.400 voor de duur van het project.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op