Gezondheidszorg en bescherming

Caritas International België Gezondheidszorg en bescherming

© Caritas Internationalis

© Caritas Internationalis

23/01/2018

Plaats:

Deir Elbalah, North Gaza, Gaza, Rafah en Khan Younis

Budget:

€ 1.060.077 (gefinancierd door DGD)

Duur:

1 oktober 2016 - 31 maart 2018

Lokale partner:

Caritas Jeruzalem

Context

De Gazastrook is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. De 1,88 miljoen mensen die er wonen, kunnen dit gebied niet uit. Het negen jaar lang durende cordon en de drie grote oorlogen in Gaza hebben de publieke infrastructuur verwoest. Een chronisch gebrek aan elektriciteit verstoort de aanvoer van basisdiensten en bemoeilijkt de reeds harde leefomstandigheden.

Het gezondheidssysteem werd in het bijzonder getroffen door de laatste oorlog, maar ook door de blokkade, die de aanvoer van geneesmiddelen vertraagt en toegang tot moderne apparaten en kennis verhindert voor het medisch personeel in Gaza. De kinderen lijden aan psychosociale stoornissen en hebben continue steun nodig.

Ongeveer 95.000 mensen zijn binnen de Gazastrook op de vlucht, als gevolg van de vijandigheden van 2014. De meerderheid van hen is afhankelijk van externe hulp. Daarnaast wonen ongeveer 590.000 mensen (98.000 families) in beschadigde huizen, bij gastfamilies, in caravans, tenten of geïmproviseerde onderkomens.

Uit een bevraging bij 8.123 gezinnen blijkt dat intern ontheemde families hun toevlucht nemen tot negatieve “coping” mechanismes. Bijna de helft van de bevraagde families hebben hun voedselconsumptie verminderd; meer dan twee derde gaf aan dat ze thuis onvoldoende water hebben. Meer dan de helft van de families vermeldde ook een verhoogde nood aan psychosociale steun, terwijl 75% sinds het conflict een verhoging van gender gerelateerd geweld opmerkt.

Doelstellingen

Dit project helpt Gaza  in haar herstel door aan de dringende humanitaire noden tegemoet te komen. Gerichte medische hulp en bescherming bouwen veerkracht en zelfredzaamheid op bij de kwetsbare bevolking. Ze krijgen toegang tot betaalbare, nabije en kwaliteitsvolle gezondheidszorg en beschermingsdiensten. Er zijn drie specifieke verwachte resultaten:

  • Verbetering van de capaciteiten van het Caritas Gezondheidscentrum door technische training, gemoderniseerde medische uitrusting en gerenoveerde gebouwen voor de patiënten.
  • Verbeterde eerstelijnsgezondheidszorg in de Gazastrook, met nadruk op kinderen, vrouwen en mensen met een beperking.
  • Bescherming en psychosociale steun voor gemeenschapsleiders, vrouwen en kinderen.

Doelgroep

9.664 kwetsbare mensen in Gaza.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op