Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita

Caritas International België Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita
Caritas International België Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita
Caritas International België Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita

Isabel Corthier

Isabel Corthier

01/09/2017

Duur:

4 jaar vanaf september 2016 tot januari 2020

Plaats:

Districten Damot Pulasa, Dugna Fango, Bolose Sorie en Kindo Koyisha, Wolayita zone, SNNPR regio (Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region)

Partners:

ECC-SACDO (Caritas Ethiopië), EU(Emergency Trust Fund Africa), iDE, AMREF, Health Africa en SOS Sahel Ethiopia

Budget:

€ 5.499.160

Eigen fondsen:

€ 147.481

Caritas International België Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita

Doel

Met onze partners willen we de oorzaken aanpakken van plattelandsvlucht en (interne) migratie. Waarom? Om (meer) inkomsten te verwerven voor kwetsbare mensen en hun weerbaarheid te verhogen.

Context

De bevolking van de Ethiopische regio SNNPR (Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State) heeft, net als mensen in andere regio’s in Ethiopië, te kampen met grote voedselonzekerheid.

Redenen hiervoor zijn divers:

 • te weinig vruchtbare grond (10% van de gezinnen hebben geen land en kunnen niets telen);
 • een hoge bevolkingsdichtheid die leidt tot kleine percelen, intensieve teelt en uitputting van de aarde;
 • droogte en onregelmatige regenval;
 • moeilijke toegang tot bestaande markten en nieuwe landbouwtechnieken;
 • epidemieën die gewassen en veestapels vernielen;
 • gebrek aan lokale landbouworganisaties.

Gevolg? Veel mensen, vooral jongeren zich verplicht zien weg te trekken uit hun streek.

 

 

Onze activiteiten

Caritas creëert kansen voor kwetsbare mensen om (meer) inkomsten te verwerven en hun weerbaarheid te verhogen. Concreet betekent dit:

 • de toegang tot water en sanitair verbeteren.
 • De productie in de landbouw verhogen via irrigatie en duurzame lage kosten technologie.
 • De productie in de veeteelt verhogen door te zorgen voor water, beter voeder en de nodige medische zorg.
 • Inkomengenerende activiteiten opzetten voor kwetsbare gezinnen en landloze jongeren: kweken van kippen en kleinvee bevorderen; vrouwen groeperen in economische teams waarbij leiders een basisopleiding krijgen rond boekhouding en economie.
 • Natuurlijke rijkdommen duurzaam beheren en waar mogelijk het nodige doen om de risico’s bij eventuele crisissituaties te beperken.
 • Sensibiliseren rond de risico’s bij migratie.

Doelgroepen

25.000 kwetsbare gezinnen in droogte gevoelige districten van Wolayita (Damot-Pulasa, Dugna-Fango, Boloso-Sorie en Kindo Koyisha).

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws