Creëren van toegevoegde waarde door publieke en private middelen te bundelen

Caritas International België Creëren van toegevoegde waarde door publieke en private middelen te bundelen
05/07/2019

Plaats:

Provincie Muyinga, gemeentes Mwakiro et Buhinyuza

Duur:

1/6/2016 - 31/5/2018, met verlenging tot 31/12/2019

Budget:

€ 950.000,00

Eigen fondsen:

€ 237.500,00

Lokale partner:

Caritas Muyinga

Context: landelijk gebied

Dit project werd opgezet in een landelijke zone waarvan de grote meerderheid van de bewoners van landbouwactiviteiten leeft. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de regio, maar ook van het lokale middenveld. Door de krachten te bundelen met verschillende coöperatieven en Caritas Muyinga, hebben we meer middelen en competenties en hebben de boerenorganisaties meer investeringscapaciteit zodat ze zich beter kunnen integreren in de commerciële markt.

Om de nodige ontwikkelingsdynamieken te creëren en het project te doen slagen, zijn er twee grote actiegroepen, die erg afhankelijk zijn van elkaar:

 • De versterking van de boerenorganisaties en hun investeringscapaciteiten, steun voor de opkomst, groei en werking van hun faitière[1];
 • Het opzetten en laten werken van een inclusief platform met meerdere actoren van animatie van de lokale ontwikkeling.

Doelstelling: ontwikkeling van de regio en het middenveld

Bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied en de lokale maatschappij door de verbetering, aanpassing en valorisatie van landbouwproducten.

Activiteiten

Activiteiten voor een duurzaam publiek-privaat partnerschap:

 • Organisatie van een workshop om de faitière op te zetten met boerenorganisaties, actoren van het project en leden van het ministerie voor landbouw en milieu
 • Versterking van de boerenorganisaties op administratief niveau om hun investeringscapaciteit te versterken
 • Op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor de landbouwproducten
 • Op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en onderzoeken starten naar innoverende technieken voor opslag en transformatie van de producten
 • Ervaringen uitwisselen met de leden van de boerenorganisaties om vertrouwd te geraken met nieuwe technieken
 • Maandelijkse opvolging van de boerenorganisaties en verduurzaming van de faitière

Activiteiten om de capaciteiten van de boerenorganisaties te versterken:

 • Constitutieve workshop van het platform
 • Studiebezoeken via uitwisseling van ervaringen
 • Ateliers voor capaciteitsversterking
 • Begeleiding van denk-, analyse- en besluitvormingssessies
 • Bestellen van markt- en/of veiligheidsstudies

Activiteiten om nieuwe transformatiediensten te openen, aangepast aan de actoren en realiteiten op de markt:

 • Gerichte investeringen om de boerenorganisaties te begeleiden in het opzetten van nieuwe diensten
 • Begeleiding van de boerenorganisaties om nieuwe diensten op te zetten en de kwaliteit van de bestaande te verbeteren
 • Begeleiding van de boerenorganisaties om de producten kwaliteitsvol en aangepast te verpakken
 • Begeleiding van de boerenorganisaties in de valorisatie van landbouwresiduen
 • De boerenorganisaties van bananenproducenten steunen in het opzetten van een ophaalsysteem
 • Versterking van de zuivelindustrie om de verkoop van verse melk op lokaal niveau te ontwikkelen

Activiteiten om de technische begeleiding op een duurzame manier te verbeteren:

 • Identificatie en sensibilisatie van actoren van de landbouwsector, verzameling en analyse van hun noden en middelen
 • Feedback- en uitwisselingsworkshop met het ontwikkelingsfaciliteringsplatform
 • Voorbereiding en validatie van een Memorandum of Understanding (MoU)
 • Opzetten en opvolgen van de overeenkomst

Doelpubliek

De 2.657 leden (en meer dan 5.000 klanten) van de boerenorganisaties in Mwakiro en Buhinyuza. Het project bereikt ook alle landbouwproducenten van de twee interventiegemeenschappen. Dit zijn 25.000 gezinnen (of 119.000 individuen) en de consumenten in de zone en de stedelijke centra in de buurt (Muyinga, Karusi en Gitega).

Voetnoot :

1

Dit is de organisatie die boven andere organisaties staat. De faitière Honing bijvoorbeeld staat aan het hoofd van alle organisaties die honing produceren in een regio.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op