Betere toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen op school

Caritas International België Betere toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen op school

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

22/02/2019

Duur:

1 jaar (augustus 2018 - juli 2019)

Plaats:

District Irob, Tigray

Lokale partner:

Diocesane Caritas van Adigrat

Budget:

€ 54.719 (waarvan € 40.000 van het Fonds Elisabeth en Amélie van de Koning Boudewijnstichting)

Eigen fondsen:

€ 13.945

Context: 49% drinkbaar water

Het district van Irob is een van de droogste en ruwste gebieden van Tigray. Officieel heeft 49% van het district drinkbaar water, maar de beschikbaarheid varieert doorheen het jaar en er zijn slechts een paar waterpunten die het hele jaar lang werken. Als gevolg blijven ziektes die worden overgebracht door water een veelvoorkomend probleem. Bijkomende negatieve effecten van de waterschaarste zijn de lange afstanden om water te gaan halen, die een extra werklast zijn voor vrouwen en kinderen.

Er zijn 41 scholen in Irob, maar slechts 17 hebben toegang tot water en er zijn slechts 29 toiletten, waarvan sommigen hersteld moeten worden. Veel scholen hebben geen toilet, waardoor de leerlingen worden blootgesteld aan openbare ontlasting, een bron van ziektes. Zeep of andere manieren om je handen te wassen bestaat niet in de meeste scholen. Dit komt door het gebrek aan water en kennis over hygiëne.

De bovenvermelde moeilijkheden hebben niet enkel een invloed op de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten, maar zorgen ook regelmatig voor schooluitval.

Doelstelling

De algemene doelstelling is om in het district Irob de gezondheid en leeromstandigheden te verbeteren en de schooluitval te verminderen. Specifiek betekent dit de vermindering van ziektes die overgebracht worden door een gebrek aan water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in de beoogde scholen en gemeenschappen.

Activiteiten

  • Vorming van techniciens en de bouw van 8 reservoirs om regenwater te oogsten op de daken van 4 scholen;
  • Onderhoud van bestaande reservoirs die niet meer werken in 4 scholen
  • Bouw van een nieuw toilet en herstel van 3 toiletten die niet meer werken
  • Organisatie van de workshop “Whole System in 1 Room” (WSR), die 11 keer gegeven zal worden. Via een participatief proces wordt een gemeenschappelijke visie en gedeelde agenda ontwikkeld voor komende acties die te maken hebben met Water, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne (WASH).
  • Vormingen rond WASH voor schoolclubs van leerkrachten en leerlingen
  • Aankoop van handwasgereedschap
  • Testen van de waterkwaliteit

Doelstelling

De omvang van het project wordt beperkt tot 11 scholen in de tabias (sub-districten) van Area, Alitena, Weratile en Endalgeda. Deze 11 scholen werden geselecteerd op basis van de noden, samen met de dienst voor Educatie en Waterbronnen van het district. Ze liggen in afgelegen gebieden en de meeste leerlingen komen uit kwetsbare families.

Er zijn 1220 directe begunstigden (658 mannen en 562 vrouwen). Dit zijn alle leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel van de 11 geselecteerde scholen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws