Agro-ecologie in de Sahel

Caritas International België Agro-ecologie in de Sahel

Isabel Corthier

Isabel Corthier

01/04/2019

Plaats:

Senegal, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Bénin (noorden) en Togo (noorden)

Duur:

De eerste fase duurt 2 jaar en 3 maanden, van oktober2018 tot december 2020.

Lokale partners:

Caritas Senegal en Caritas Kaolack (Senegal), CADEV Niger en CADEV Maradi (Niger), Caritas Mauritanië, Caritas Bénin en Caritas Natitingou (Bénin), OCADES - Caritas Burkina en OCADES - SED van Ouagadougou (Burkina Faso), Caritas Mali en Caritas Bamako (Mali), UNAD, SECADEV N’Djaména en SECADEV Abéché (Tsjaad), OCDI Dapaong, CARTO en JARC (Togo).

Budget:

€ 570.000 (eerste fase van het project)

Eigen fondsen:

€ 60.000 (de rest wordt gefinancierd door Caritas Frankrijk (Secours Catholique), Misereor, Caritas Oostenrijk -bisdom van St Pölten en Innsbruck- en Caritas Spanje)

Caritas International België Agro-ecologie in de Sahel

Context: voedselonzekerheid en klimaatverandering

De Sahel heeft meer dan 105 miljoen inwoners. Een vierde van hen leeft in voedselonzekerheid en 20% in extreme armoede. De conflicten en chronische voedselcrisissen hebben de veerkracht van de bevolking verminderd. De zone wordt bijzonder getroffen door klimaatverandering. De bevolkingsgroei (gemiddeld 3% per jaar) doet de druk op de natuurlijke hulpbronnen nog toenemen. Dit vertaalt zich in verwoestijning, minder vruchtbare grond (ook door slecht gebruik van chemische producten) en meer conflicten over gebruik.

De 13 Caritasorganisaties die actief zijn rond dit project zien agro-ecologie als een geheel van landbouwpraktijken, een economisch model en een maatschappelijke benadering die kunnen beantwoorden aan 4 van de grootste uitdagingen in de Sahel:

  • Voedselzekerheid (kwantitatief of kwalitatief);
  • Toegang tot een fatsoenlijk inkomen voor de boeren;
  • Aanpassing aan klimaatverandering en duurzaam beheer van natuurlijk grondstoffen;
  • Versterking van de sociale cohesie voor de ontwikkeling van gebieden.

Het project werd opgezet in 6 landen van de Sahel en in het noorden van Benin en Togo, die in dezelfde agroklimatische zone liggen en te kampen hebben met gelijkaardige omstandigheden: erosie door water en wind, degradatie van de natuurlijke omgeving, gebrek aan veebeheer en voedselonzekerheid.

Doelstelling: overgang naar agro-ecologie

De algemene doelstelling van het project is om de interventiecapaciteiten van de partners en de bevolking te versterken om zo te kunnen overgaan tot agro-ecologie in een context van klimaatverandering.

Het wordt opgezet door het coördinatieteam op regionaal en internationaal niveau via gemeenschappelijke en transversale activiteiten. Op nationaal niveau wordt het uitgevoerd door de 9 partners uit de Sahel, door middel van hun acht projecten. De opleiding, uitwisselingen en experimenten van de partners en producenten verbeteren de capaciteiten van het middenveld om te antwoorden op de structurele uitdagingen van de zone.

Het project faciliteert de versnelling van initiatieven die uit de projecten ontstaan en onderzoek-actie in samenspraak met de overheidsinstanties, wat zal leiden tot een betere erkenning van de sociale, economische en milieu voordelen van agro-ecologie. De uitwisselingsmechanismes op lokaal en regionaal niveau en de linken met ngo’s van de Sahelzone bevorderen ook duurzame en complementaire oplossingen om de oorzaken van voedselonzekerheid aan te pakken.

Doelgroep: producenten en landbouworganisaties

De directe begunstigden van het project zijn de ongeveer 4000 producenten en 50 landbouworganisaties die begeleid worden in de uitvoering van de agro-ecologische activiteiten. Een bijzondere aandacht gaat uit naar de actieve deelname van jongeren (15% van de producenten) en vrouwen (40% van de producenten), sleutelfiguren in de bijdrage aan voedselzekerheid. Andere directe begunstigden zijn de 77 leden van de teams van onze partners in de 8 landen, waarvan hun competenties worden versterkt. De plattelandsgemeenschappen en consumenten zullen indirect baat hebben bij de verbetering van de leefomstandigheden op hun gebied.

De lokale, nationale, regionale en internationale actoren die agro-ecologie promoten zullen ook hun voordeel halen uit het project door de uitwisselingen en partnerschappen die worden opgezet (onderzoekscentra, universiteiten, gemeentelijke technische diensten, lokale middenveldorganisaties en bestaande netwerken, internationale ngo’s, leden van het Caritasnetwerk).

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws