Steunproject voor CADEV Niger

Caritas International België Steunproject voor CADEV Niger
26/09/2016

Plaats:

Niger

Budget:

432.493€

Duur:

2016 -2018

Lokale partner:

CADEV Niger

Eigen fondsen:

20.000€

Niger

Doelstelling

Het doel van het project is om de dienstverlening van CADEV-Niger efficiënter te laten verlopen op gebied van ontwikkeling en humanitaire hulp voor arme bevolkingsgroepen in Niger.

Context

Caritas-Développement Niger (CADEV-Niger) ontstond op initiatief van de bisschoppen van Niger, die zich engageerden voor een herstructurering van de liefdadigheids- en ontwikkelingsorganisaties Caritas – Niger en het Bureau d’Animation et de Liaison pour le Développement (BALD). Caritas Développement-Niger is dus erfgenaam van de verworvenheden en de interventiefilosofie van Caritas Niger en van BALD, terwijl het zich ook onderscheidt door haar geïntegreerde benadering van liefdadigheidswerk, wat ertoe leidt dat de begunstigde bevolking het lot zelf in handen neemt.

In normale omstandigheden komt CADEV Niger tussen in de zone die beheerd wordt door de parochiale Comités de Solidarité et de Développement (CSD), in functie van de soort acties en de begunstigden, en rekening houdend met de middelen en capaciteiten van de CSD, alsook met de aard van de lokale dynamieken. In een noodsituatie intervenieert CADEV Niger over het hele land in functie van de capaciteiten en middelen waarover ze beschikt. Ze werkt samen met andere actoren.

 

Het project beoogt de volgende resultaten te bereiken:

  • Bijdragen aan de versterking van betrokkenen van CADEV-Niger op gebied van ontwikkeling en ondersteuning van arme bevolkingsgroepen.
  • Interactie bevorderen tussen verschillende directiecomités van diocesen om ervaringen uit te wisselen tussen bediendes en vrijwilligers van CSD.
  • Versterken van visibiliteit van CADEV-Niger op gebied van institutionele communicatie en in geval van nood.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op